Wyszukiwanie artykułów

Wyszukaj słów:

Cookies

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Możesz samodzielnie dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis i wykorzystanie.

O piśmie

 • Historia
 • Tematyka
 • Misja

Redakcja

 • Wydawca
 • Konsorcjum
 • Członkowie

Dla autorów

 • Informacje
 • Wskazówki
 • Recenzje

Kontakt

 • Adres
 • Telefon
 • E-mail

Dostęp otwarty

ANARCHIZM METODOLOGICZNY I JEGO WARTOŚĆ POZNAWCZA

Magdalena SZPUNAR

Transformacje cywilizacyjne – między wiedzą, wrażliwością i wyobraźnią socjologiczną

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1 (112) 2022 Data publikacji: 30 marca 2022r.

Streszczenie Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych założeń anarchizmu epistemologicznego Paula K. Feyerabenda. W artykule przedstawiono, jaką wartość dla procesu poznawczego, metodologii, oraz rozwoju nauki niesie ze sobą anarchizm metodologiczny, ale także jakie kontrowersje wiążą się ze stosowaniem tego [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ W OBLICZU WYTWORÓW SZTUCZNEJ INTELIGENCJI – WYBRANE ASPEKTY PRAWNE

Adriana ZDANOWICZ-LEŚNIAK

Regulacje prawne w obliczu cyfrowej rewolucji- wybrane aspekty

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 2 (113) 2022 Data publikacji: 30 czerwca 2022r.

Streszczenie Celem artykułu jest ocena czy wytwory sztucznej inteligencji (SI) podlegają ochronie prawa autorskiego w świetle prawa Unii Europejskiej oraz orzecznictwa TS. Autorka argumentuje, że wskazane wytwory de lege lata nie mogą podlegać tej samej ochronie co utwory, gdyż nie spełniają kryterium oryginalności [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

ZWROT CYFROWY: SPOŁECZEŃSTWO ROZPROSZONE

Kazimierz KRZYSZTOFEK

Transformacje cywilizacyjne – między wiedzą, wrażliwością i wyobraźnią socjologiczną

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1 (112) 2022 Data publikacji: 30 marca 2022r.

Streszczenie Autor analizuje zjawiska, które nadają dynamiki procesom społeczno-ekonomicznym w kierunku ich różnicowania się współczesnych społeczeństw. Charakteryzuje on najważniejsze trendy społeczne w wybranych okresach historycznych, poczynając od pierwszej rewolucji przemysłowej. Autor stawia zasadnicze pytanie [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

BROCKMAN, J. (2020). CZŁOWIEK NA ROZDROŻU. SZTUCZNA INTELIGENCJA -25 PUNKTÓW WIDZENIA. TŁUM. M. MACHNIK. GLIWICE: HELION. ISBN: 978-83-283-6209-3

Krzysztof MUDYŃ

Recenzje

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1 (112) 2022 Data publikacji: 30 marca 2022r.

Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

ERPETUUM MOBILE – OD KOPERNIKA I KALENDARZA CYKLICZNEGO MAJÓW DO KOMUNIKACJI KOSMICZNEJ (ITD.)

Radosław SAJNA

Poszukiwania metodologiczne

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1-2 (68-69) 2011 Data publikacji: 12 października 2021r.

Streszczenie Although the theories about globalization are relatively new, the process could be hardly considered as new. After Columbus’s famous journeys, that finally united two hemispheres, another famous person, a Polish scientist N. Copernicus, “moved the Earth" (and “stopped the Sun"). One can say that the [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

TRANSFORMACJE KATEGORII DESIGNU I NARODZINY "RYTUAŁU ROZPAKOWYWANIA". ZMIANA SPOSOBU DOŚWIADCZANIA NOWYCH MEDIÓW NA PRZYKŁADZIE PRODUKTÓW FIRMY APPLE

Barbara ORZEŁ

Poszukiwania metodologiczne

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1-2 (68-69) 2011 Data publikacji: 12 października 2021r.

Streszczenie How has the Apple Company changed the design category and indirectly our culture? – that is the major question of this article. There is no doubt, that Apple has very precisely responded to Paul Rand’ words: “Design is Everything. Everything!"- it has transformed the way we experience media – now it [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

PŁASZCZYZNA SEMIOTYCZNA W WYJAŚNIANIU CYBERPOLITYKI

Filip PIERZCHALSKI

Poszukiwania metodologiczne

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1-2 (68-69) 2011 Data publikacji: 12 października 2021r.

Streszczenie The article undertakes the analysis of virtual reality and the phenomenon of cyberpolitics from the standpoint of the semantic approach. Hence, the article analyses the following issues: the notion of technological vitalism and his implication to a social life (especially such processes as: dromological [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

PSYCHOANALIZA KULTUROWA FROMMA JAKO WARIANT PODEJŚCIA INTERPRETACJONISTYCZNEGO

Maciej BACHRYJ-KRZYWAŹNIA

Poszukiwania metodologiczne

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1-2 (68-69) 2011 Data publikacji: 12 października 2021r.

Streszczenie Dwojaki cel niniejszego artykułu znajduje odzwierciedlenie w jego strukturze. Składa się ona z dwóch zasadniczych części. W pierwszej przedstawione zostaną w skrócie podstawowe założenia podejścia interpretacjonistycznego wraz z zarysem filozoficznej debaty i tradycji, w której są zakorzenione. Część [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

MONODYSCYPLINARNOŚĆ CZY INTERDYSCYPLINARNOŚĆ I MULTIDYSCYPLINARNOŚĆ NAUK O POLITYCE – MOŻLIWOŚCI I GRANICE

Eugeniusz PONCZEK

Poszukiwania metodologiczne

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1-2 (68-69) 2011 Data publikacji: 12 października 2021r.

Streszczenie The question of crossing the boundary of political science by a research scien tist and entering completely new research areas, which involves accepting a new look at "the world of politics", its explantation and narration in a multi disciplinary way, is becoming essential. Such "transgressions" are [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

ŚWIAT ROZMYTY. KWESTIA GRANIC

Wiesław SZTUMSKI

Poszukiwania metodologiczne

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1-2 (68-69) 2011 Data publikacji: 12 października 2021r.

Streszczenie Rozważania dotyczą zjawiska narastającego rozmywania się granic we współczesnym świecie. Występuje ono w przyrodzie, gdzie jest spowodowane penetracją głębokich poziomów struktury materii i możliwością coraz dokładniejszych pomiarów. Ich niedokładności, w wyniku których świat wydaje się nieciągły, zmierzają [...] Czytaj więcej.