Wyszukiwanie artykułów

Wyszukaj słów:

Cookies

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Możesz samodzielnie dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis i wykorzystanie.

O piśmie

 • Historia
 • Tematyka
 • Misja

Redakcja

 • Wydawca
 • Konsorcjum
 • Członkowie

Dla autorów

 • Informacje
 • Wskazówki
 • Recenzje

Kontakt

 • Adres
 • Telefon
 • E-mail

Dostęp otwarty

ANARCHIZM METODOLOGICZNY I JEGO WARTOŚĆ POZNAWCZA

Magdalena SZPUNAR

Transformacje cywilizacyjne – między wiedzą, wrażliwością i wyobraźnią socjologiczną

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1 (112) 2022 Data publikacji: 30 marca 2022r.

Streszczenie Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych założeń anarchizmu epistemologicznego Paula K. Feyerabenda. W artykule przedstawiono, jaką wartość dla procesu poznawczego, metodologii, oraz rozwoju nauki niesie ze sobą anarchizm metodologiczny, ale także jakie kontrowersje wiążą się ze stosowaniem tego [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ W OBLICZU WYTWORÓW SZTUCZNEJ INTELIGENCJI – WYBRANE ASPEKTY PRAWNE

Adriana ZDANOWICZ-LEŚNIAK

Regulacje prawne w obliczu cyfrowej rewolucji- wybrane aspekty

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 2 (113) 2022 Data publikacji: 30 czerwca 2022r.

Streszczenie Celem artykułu jest ocena czy wytwory sztucznej inteligencji (SI) podlegają ochronie prawa autorskiego w świetle prawa Unii Europejskiej oraz orzecznictwa TS. Autorka argumentuje, że wskazane wytwory de lege lata nie mogą podlegać tej samej ochronie co utwory, gdyż nie spełniają kryterium oryginalności [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

ZWROT CYFROWY: SPOŁECZEŃSTWO ROZPROSZONE

Kazimierz KRZYSZTOFEK

Transformacje cywilizacyjne – między wiedzą, wrażliwością i wyobraźnią socjologiczną

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1 (112) 2022 Data publikacji: 30 marca 2022r.

Streszczenie Autor analizuje zjawiska, które nadają dynamiki procesom społeczno-ekonomicznym w kierunku ich różnicowania się współczesnych społeczeństw. Charakteryzuje on najważniejsze trendy społeczne w wybranych okresach historycznych, poczynając od pierwszej rewolucji przemysłowej. Autor stawia zasadnicze pytanie [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

BROCKMAN, J. (2020). CZŁOWIEK NA ROZDROŻU. SZTUCZNA INTELIGENCJA -25 PUNKTÓW WIDZENIA. TŁUM. M. MACHNIK. GLIWICE: HELION. ISBN: 978-83-283-6209-3

Krzysztof MUDYŃ

Recenzje

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1 (112) 2022 Data publikacji: 30 marca 2022r.

Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

OBECNE I PRZYSZŁE KONTEKSTY ROZWOJU EDUKACJI

Lech W. ZACHER

Transformacje edukacji

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 3-4 (70-71) 2011 Data publikacji: 17 października 2021r.

Streszczenie There are two approaches to the development of education. One relies mostly on postulates, hopes, even utopias. The second – more realistic – is based on trends’ analysis and on human proactivity. Models of educational discourse are connected with our mindsets and our Weltanschauung and last but not [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

POLITYKA A ADMINISTRACJA W PROCESIE ZMIAN – PRZYKŁAD POLSKIEJ SŁUŻBY CYWILNEJ

Marek SZCZEPAŃSKI

Innowacje – zarządzanie – administracja

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 3-4 (70-71) 2011 Data publikacji: 16 października 2021r.

Streszczenie The article concerns the specificity of changes happening to Polish public administration in recent years. The changes arise from the particular link between administration and politics. The selected aspects of civil servantspoliticians relation that may have an influence on the process of changes in [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

KONCEPCJA GOVERNANCE JAKO NOWY PARADYGMAT ZARZĄDZANIA ROZWOJEM REGIONALNYM.

Aldona WIKTORSKA-ŚWIĘCKA

Innowacje – zarządzanie – administracja

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 3-4 (70-71) 2011 Data publikacji: 16 października 2021r.

Streszczenie With the growing debate on governance a few specialized research areas were established, including regional governance. This concept defines a complex structure of the management structure in the region. The concept of regional governance (translated into Polish: multi-level governance and management [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

REENGINEERING W TWORZENIU GLOBALNEJ ORGANIZACJI

Bogdan EKSTOWICZ

Innowacje – zarządzanie – administracja

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 3-4 (70-71) 2011 Data publikacji: 16 października 2021r.

Streszczenie In the last two decades of the late nineteenth and early twentieth century, globalization of the world considerable accelerated. This became possible due to scientific and technical progress, the development of the communication and transport, the dynamic processes of European integration as well as [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

DECYDENT W TURBULENTNYM OTOCZENIU

Marzena JANKOWSKA - MIHUŁOWICZ

Innowacje – zarządzanie – administracja

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 3-4 (70-71) 2011 Data publikacji: 16 października 2021r.

Streszczenie The main purpose of this paper is to present the determinants of a turbulent environment as a decision situation (including the macro-, competitive environment and internal conditions of enterprises). Moreover, one of the objectives was to present an evaluation of environment features (in the past, [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ I JEJ ZDOLNOŚĆ DO CIĄGŁEJ ADAPTACJI I ZMIANY

Lilla MŁODZIK

Innowacje – zarządzanie – administracja

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 3-4 (70-71) 2011 Data publikacji: 1 stycznia 1970r.

Streszczenie Particularly favorable conditions for the development of knowledge management concepts has occurred in the 1990s. Market globalization, competitive technology, requirement for rapid response to change, change of approach to customers, shorter life of product, development of IT technologies, and numerous [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

Z BADAŃ NAD INNOWACJAMI W PRZEDSIĘBIORSTWACH - WYMIARY ANALIZY SOCJOLOGICZNEJ

Małgorzata SUCHACKA

Innowacje – zarządzanie – administracja

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 3-4 (70-71) 2011 Data publikacji: 16 października 2021r.

Streszczenie The main aim of this article is to analyse dimensions of innovation in enterprises from a sociological perspective. In the theoretical part the author proposed five dimensions of analysis for innovation in enterprises: theoretical, organizational, regional, institutional and cultural. In the empirical [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

WSPOMAGANIE INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW RELACJAMI Z PARTNERAMI ZAGRANICZNYMI

Jerzy BARUK

Innowacje – zarządzanie – administracja

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 3-4 (70-71) 2011 Data publikacji: 16 października 2021r.

Streszczenie In this publication the author discusses the following issues: 1) The characterization of the management paradigm based on the cocreation value, 2) The results of empirical research into the commonness of using of international activities supporting innovations in the member states of the European [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

PACER PO ZREMIKSOWANEJ PRZESTRZENI – WIRTUALNOŚĆ I RZECZYWISTOŚĆ W PORUSZANIU SIĘ PO MIEŚCIE I KRAKOWSKIM MUZEUM

Małgorzata JELONEK

Wirtualizacja realnego świata

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1-2 (68-69) 2011 Data publikacji: 13 października 2021r.

Streszczenie The contemporary space is a particular space, because it is remixed, as L. Manovich already wrote some time ago. A walker (flâneur) who has special "keys" in his hand is moving from reality to virtuality and vice versa. QR codes, telephones with Internet access and new media in the traditional space [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

WIRTUALNE MIASTO TERYTORIUM KOMUNIKACJI SIECIOWEJ

Barbara WOLEK-KOCUR

Wirtualizacja realnego świata

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1-2 (68-69) 2011 Data publikacji: 13 października 2021r.

Streszczenie Virtual cities are involved in a postmodern audiovisual and multimedial culture. They also change some language categories such as: receiver and sender of an announcement. Virtual cities create an imitation of urban life in a cybernetic reality. The Virtual society transfers some real social features [...] Czytaj więcej.