Wyszukiwanie artykułów

Wyszukaj słów:

Cookies

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Możesz samodzielnie dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis i wykorzystanie.

O piśmie

 • Historia
 • Tematyka
 • Misja

Redakcja

 • Wydawca
 • Konsorcjum
 • Członkowie

Dla autorów

 • Informacje
 • Wskazówki
 • Recenzje

Kontakt

 • Adres
 • Telefon
 • E-mail

Dostęp otwarty

ANARCHIZM METODOLOGICZNY I JEGO WARTOŚĆ POZNAWCZA

Magdalena SZPUNAR

Transformacje cywilizacyjne – między wiedzą, wrażliwością i wyobraźnią socjologiczną

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1 (112) 2022 Data publikacji: 30 marca 2022r.

Streszczenie Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych założeń anarchizmu epistemologicznego Paula K. Feyerabenda. W artykule przedstawiono, jaką wartość dla procesu poznawczego, metodologii, oraz rozwoju nauki niesie ze sobą anarchizm metodologiczny, ale także jakie kontrowersje wiążą się ze stosowaniem tego [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ W OBLICZU WYTWORÓW SZTUCZNEJ INTELIGENCJI – WYBRANE ASPEKTY PRAWNE

Adriana ZDANOWICZ-LEŚNIAK

Regulacje prawne w obliczu cyfrowej rewolucji- wybrane aspekty

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 2 (113) 2022 Data publikacji: 30 czerwca 2022r.

Streszczenie Celem artykułu jest ocena czy wytwory sztucznej inteligencji (SI) podlegają ochronie prawa autorskiego w świetle prawa Unii Europejskiej oraz orzecznictwa TS. Autorka argumentuje, że wskazane wytwory de lege lata nie mogą podlegać tej samej ochronie co utwory, gdyż nie spełniają kryterium oryginalności [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

ZWROT CYFROWY: SPOŁECZEŃSTWO ROZPROSZONE

Kazimierz KRZYSZTOFEK

Transformacje cywilizacyjne – między wiedzą, wrażliwością i wyobraźnią socjologiczną

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1 (112) 2022 Data publikacji: 30 marca 2022r.

Streszczenie Autor analizuje zjawiska, które nadają dynamiki procesom społeczno-ekonomicznym w kierunku ich różnicowania się współczesnych społeczeństw. Charakteryzuje on najważniejsze trendy społeczne w wybranych okresach historycznych, poczynając od pierwszej rewolucji przemysłowej. Autor stawia zasadnicze pytanie [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

BROCKMAN, J. (2020). CZŁOWIEK NA ROZDROŻU. SZTUCZNA INTELIGENCJA -25 PUNKTÓW WIDZENIA. TŁUM. M. MACHNIK. GLIWICE: HELION. ISBN: 978-83-283-6209-3

Krzysztof MUDYŃ

Recenzje

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1 (112) 2022 Data publikacji: 30 marca 2022r.

Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

MEDIACJA JAKO ELEMENT ZARZĄDZANIA WIZERUNKIEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. ZARYS PROBLEMATYKI

Waldemar JAGODZIŃSKI

Regulacje prawne w obliczu cyfrowej rewolucji- wybrane aspekty

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 2 (113) 2022 Data publikacji: 30 czerwca 2022r.

Streszczenie Celem artykułu jest zaprezentowanie mediacji w postępowaniu administracyjnym, jednej z konsensualnych form rozstrzygania sporów, jako instytucji prawnej umożliwiającej zarządzanie wizerunkiem administracji publicznej. Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

MIĘDZY REALIZACJĄ WOLI SPOŁECZEŃSTWA A „PROGRAMISTYCZNYM” DZIAŁANIEM USTROJODAWCY. KSZTAŁTOWANIE KONSTYTUCJI PISANEJ W 1989 ROKU W POLSCE W ŚWIETLE POLITYCZNO-SPOŁECZNYCH ORAZ GOSPODARCZYCH ZMIAN

Rafał ŚWIERGIEL

Regulacje prawne w obliczu cyfrowej rewolucji- wybrane aspekty

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 2 (113) 2022 Data publikacji: 30 czerwca 2022r.

Streszczenie Celem artykułu jest próba spojrzenia do jakiego stopnia zmiany zachodzące w Polsce w 1989 roku, w sferze polityczno-społecznej oraz gospodarczej zostały uwzględnione w tekście konstytucji pisanej. W Polsce w 1989 roku przyjęto dwie nowele konstytucyjne. Pierwszą, w kwietniu 1989 roku. Drugą, w grudniu [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ W OBLICZU WYTWORÓW SZTUCZNEJ INTELIGENCJI – WYBRANE ASPEKTY PRAWNE

Adriana ZDANOWICZ-LEŚNIAK

Regulacje prawne w obliczu cyfrowej rewolucji- wybrane aspekty

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 2 (113) 2022 Data publikacji: 30 czerwca 2022r.

Streszczenie Celem artykułu jest ocena czy wytwory sztucznej inteligencji (SI) podlegają ochronie prawa autorskiego w świetle prawa Unii Europejskiej oraz orzecznictwa TS. Autorka argumentuje, że wskazane wytwory de lege lata nie mogą podlegać tej samej ochronie co utwory, gdyż nie spełniają kryterium oryginalności [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

ZAGROŻENIA I ROZWIĄZANIA PRAWNE UE W ZAKRESIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA SEKTORA ENERGETYCZNEGO

Karolina WĄSOWSKA, Aleksandra WOJTASZEWSKA

Regulacje prawne w obliczu cyfrowej rewolucji- wybrane aspekty

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 2 (113) 2022 Data publikacji: 30 czerwca 2022r.

Streszczenie Artykuł omawia problematykę cyberbezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem strategicznego sektora energetycznego. Celem publikacji jest pokazanie zagrożeń związanych z cybeprzestępczością, a także omówienie najważniejszych rozwiązań prawnych i organizacyjnych funkcjonujących w ramach UE. Nasilająca [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

OCENA POZIOMU WIEDZY STUDENTÓW PEDAGOGIKI Z POKOLENIA „Z”. O SAVOIR VIVRE W PERSPEKTYWIE BADAŃ ILOŚCIOWYCH I JAKOŚCIOWYCH

Arleta HREHOROWICZ

Od technologii społecznych do społeczeństwa nowych technologii?

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 2 (113) 2022 Data publikacji: 30 czerwca 2022r.

Streszczenie Celem treści zawartych w artykule jest przedstawienie ocen, opinii oraz wiedzy posiadanej przez młode pokolenie a szczególnie studentów o savoir vivre. Głównie dzięki przeprowadzeniu autorskich badań wśród młodej generacji Z. Wypełniają one pewną lukę w piśmiennictwie o dobrych praktykach w przedmiotowym [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

AKTYWIZM W DOBIE MEDIÓW 2.0: PRZYPADEK AKCJI #HOT16CHALLENGE2

Klaudia ŻUBRYK

Od technologii społecznych do społeczeństwa nowych technologii?

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 2 (113) 2022 Data publikacji: 30 czerwca 2022r.

Streszczenie Formy aktywizmu obywatelskiego w dobie mediów 2.0 przyjmują różne postaci, adekwatne do sytuacji społeczno-politycznej i gospodarczej. Poniższy artykuł dotyczy crowdfungowej inicjatywy #hot16challenge2, która wyłoniła się w pierwszej fali pandemii koronawirusa. Obnażyła ona mechanizmy działania tego [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

SPOŁECZEŃSTWO 5.0: REFLEKSJA KRYTYCZNA

Joanna GRUDOWSKA, Dominik ZIELIŃSKI

Od technologii społecznych do społeczeństwa nowych technologii?

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 2 (113) 2022 Data publikacji: 30 czerwca 2022r.

Streszczenie Społeczeństwo 5.0 to koncepcja wywodząca się z Japonii, która zakłada rozwiązanie problemów społecznych dzięki rozwojowi technologii cyfrowych. Artykuł rekonstruuje założenia koncepcji Społeczeństwa 5.0 w wymiarach paradygmatu polityczno-strategicznego i rozwojowego, zarządzania innowacjami oraz głębokiej [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

PRAKTYKI RELIGIJNE W SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ NA TLE MIEJSKIEJ

Krystyna LEŚNIAK-MOCZUK

Zmiana społeczna, pandemia- jako kategorie analizy współczesnego społeczeństwa

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 2 (113) 2022 Data publikacji: 30 czerwca 2022r.

Streszczenie Religia pełni od wieków wiele ról w życiu człowieka, a jej funkcje wraz z rozwojem społeczeństwa podlegają przemianom. W społeczeństwie polskim Kościół rzymskokatolicki jest niezwykle ważną i wpływową instytucją, silnie powiązaną jest z narodową tożsamością. Celem artykułu jest porównanie przemian deklarowanej [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

FILOZOFIA PROCESU W ŚWIETLE ZARZĄDZANIA ZMIANĄ

Alfred SKORUPKA

Zmiana społeczna, pandemia- jako kategorie analizy współczesnego społeczeństwa

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 2 (113) 2022 Data publikacji: 30 czerwca 2022r.

Streszczenie Artykuł omawia podstawowe założenia filozofii procesu oraz podstawowe założenia zarządzania zmianą. Autor twierdzi, że obie dyscypliny – filozofia i zarządzanie mogą być komplementarne, ponieważ zajmują się z różnych perspektyw podobnymi problemami. Filozofia procesu, która głosi, że w rzeczywistości [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

NADZIEJA PODSTAWOWA JAKO PREDYKTOR REAGOWANIA NA ZMIANY WYWOŁANE SARS-COV-2

Monika JUREWICZ, Agnieszka PAWLUK-SKRZYPEK

Zmiana społeczna, pandemia- jako kategorie analizy współczesnego społeczeństwa

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 2 (113) 2022 Data publikacji: 30 czerwca 2022r.

Streszczenie Artykuł koncentruje się wokół zagadnień związanych z doświadczaniem pandemii jako sytuacji trudnej, w tym analizy sposobu postrzegania czasu i zarządzania nim przez młodzież studiującą przed i w czasie pandemii oraz poziomu nadziei podstawowej badanych (zgodnie założeniami E. Eriksona). Uzyskane wyniki [...] Czytaj więcej.