Wyszukiwanie artykułów

Wyszukaj słów:

Cookies

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Możesz samodzielnie dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis i wykorzystanie.

O piśmie

 • Historia
 • Tematyka
 • Misja

Redakcja

 • Wydawca
 • Konsorcjum
 • Członkowie

Dla autorów

 • Informacje
 • Wskazówki
 • Recenzje

Kontakt

 • Adres
 • Telefon
 • E-mail

Dostęp otwarty

ANARCHIZM METODOLOGICZNY I JEGO WARTOŚĆ POZNAWCZA

Magdalena SZPUNAR

Transformacje cywilizacyjne – między wiedzą, wrażliwością i wyobraźnią socjologiczną

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1 (112) 2022 Data publikacji: 30 marca 2022r.

Streszczenie Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych założeń anarchizmu epistemologicznego Paula K. Feyerabenda. W artykule przedstawiono, jaką wartość dla procesu poznawczego, metodologii, oraz rozwoju nauki niesie ze sobą anarchizm metodologiczny, ale także jakie kontrowersje wiążą się ze stosowaniem tego [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ W OBLICZU WYTWORÓW SZTUCZNEJ INTELIGENCJI – WYBRANE ASPEKTY PRAWNE

Adriana ZDANOWICZ-LEŚNIAK

Regulacje prawne w obliczu cyfrowej rewolucji- wybrane aspekty

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 2 (113) 2022 Data publikacji: 30 czerwca 2022r.

Streszczenie Celem artykułu jest ocena czy wytwory sztucznej inteligencji (SI) podlegają ochronie prawa autorskiego w świetle prawa Unii Europejskiej oraz orzecznictwa TS. Autorka argumentuje, że wskazane wytwory de lege lata nie mogą podlegać tej samej ochronie co utwory, gdyż nie spełniają kryterium oryginalności [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

ZWROT CYFROWY: SPOŁECZEŃSTWO ROZPROSZONE

Kazimierz KRZYSZTOFEK

Transformacje cywilizacyjne – między wiedzą, wrażliwością i wyobraźnią socjologiczną

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1 (112) 2022 Data publikacji: 30 marca 2022r.

Streszczenie Autor analizuje zjawiska, które nadają dynamiki procesom społeczno-ekonomicznym w kierunku ich różnicowania się współczesnych społeczeństw. Charakteryzuje on najważniejsze trendy społeczne w wybranych okresach historycznych, poczynając od pierwszej rewolucji przemysłowej. Autor stawia zasadnicze pytanie [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

BROCKMAN, J. (2020). CZŁOWIEK NA ROZDROŻU. SZTUCZNA INTELIGENCJA -25 PUNKTÓW WIDZENIA. TŁUM. M. MACHNIK. GLIWICE: HELION. ISBN: 978-83-283-6209-3

Krzysztof MUDYŃ

Recenzje

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1 (112) 2022 Data publikacji: 30 marca 2022r.

Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

TRANSFORMACJA UNII EUROPEJSKIEJOD PAŃSTW NARODOWYCH DO ETAPOWEJ FED

Włodzimierz CHOJNACKI

Zmiana społeczna, pandemia- jako kategorie analizy współczesnego społeczeństwa

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 2 (113) 2022 Data publikacji: 30 czerwca 2022r.

Streszczenie W obszarze zmian ukierunkowanych na federalizację władzy i nowy podział kompetencji w Unii Europejskiej najbardziej widoczna jest pewna asymetria w liczbie i zawartości merytorycznej publikacji autorów z Europy Zachodniej i Polski. Ważnym katalizatorem potrzeby dokonana transformacji UE jest walka państw [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

NA MARGINESIE PANDEMII. GLOSA DO PROBLEMATYKI WYKLUCZENIA CYFROWEGO OSÓB STARSZYCH

Violetta KRAWCZYK-WASILEWSKA

Zmiana społeczna, pandemia- jako kategorie analizy współczesnego społeczeństwa

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 2 (113) 2022 Data publikacji: 30 czerwca 2022r.

Streszczenie Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na całkowite lub częściowe wykluczenie cyfrowe osób starszych, stanowiących prawie 20% polskiego społeczeństwa. Problematyka ta boleśnie uwidoczniła się zwłaszcza w okresie pandemii COVID-19 w związku z zarządzeniami epidemiologicznymi i procedurami opartymi na technologii [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

BEZPIECZEŃSTWO PERSONALNE I STRUKTURALNE W KONTEKŚCIE KSZTAŁTOWANIA WSPÓŁCZESNEJ KULTURY BEZPIECZEŃSTWA

Barbara WIŚNIEWSKA-PAŹ

Wiedza, kultura i wartości w społeczeństwie cyfrowym- konteksty teoretyczne

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 2 (113) 2022 Data publikacji: 30 czerwca 2022r.

Streszczenie Zagrożenia stały się cechą wyróżniającą (differentiam specificam) współczesnego życia podmiotów jednostkowych i zbiorowych. Źródeł współczesnego braku stabilność, płynności i nieokreśloności warto w doszukiwać się m.in. w postępującym deficycie wartości bazowych (etycznych) znajdujących swoją egzemplifikację [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

ISTOTA ORAZ PRZYCZYNY ZAKŁÓCEŃ W ŚWIATOWEJ GOSPODARCE W OKRESIE CYFROWEJ TRANSFORMACJI

Mirosław GEISE

Wiedza, kultura i wartości w społeczeństwie cyfrowym- konteksty teoretyczne

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 2 (113) 2022 Data publikacji: 30 czerwca 2022r.

Streszczenie Transformacja cyfrowa świata w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku zachodziła w niestabilnym i pogarszającym się otoczeniu makroekonomicznym. Nierównowagi makroekonomiczne rejestrowane w wielu krajach określiły poważne bariery dla dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego. W artykule przyjmuje się, iż [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

KULTURA, EDUKACJA I WARTOŚCI A PROBLEMY GLOBALNEJ KONWERGENCJI

Monika MICZKA-PAJESTKA

Wiedza, kultura i wartości w społeczeństwie cyfrowym- konteksty teoretyczne

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 2 (113) 2022 Data publikacji: 30 czerwca 2022r.

Streszczenie W artykule rozpatrzony zostały problemy globalnej konwergencji, w tym problem wielości w perspektywie tworzenia się jednego, globalnego świata. Rozważono ich znaczenie dla zmian w kształtowaniu się kultury, edukacji i wpisanych w nie wartości. Postawiono pytania o kulturę, edukację i wartości oraz ich [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

REKOMPOZYCJE W WIELOWYMIAROWOWYM PODZIALE SPOŁECZEŃSTW ERY CYFROWEJ

Włodzimierz CHOJNACKI

Wiedza, kultura i wartości w społeczeństwie cyfrowym- konteksty teoretyczne

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 2 (113) 2022 Data publikacji: 30 czerwca 2022r.

Streszczenie W artykule podjęto próbę interdyscyplinarnej analizy zmian, które pomieszczają się w obszarze nauki o cywilizacji, nauki o złożoności, cybernetyki, socjologii, psychologii oraz nauk o bezpieczeństwie. Dużo uwagi poświęcono celom, przyczynom i skutkom rekompozycji, nadmiarowości oraz konfiguracji globalnej [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

NOWE MEDIA TOTALNE – INTRUZ W NASZYM DOMACH

Kazimierz KRZYSZTOFEK

Wiedza, kultura i wartości w społeczeństwie cyfrowym- konteksty teoretyczne

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 2 (113) 2022 Data publikacji: 30 czerwca 2022r.

Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

ŚWIATOPOGLĄD NAUKOWY W ARGUMENTACJI RETORYCZNEJ. CASUS COVID-19

Paweł GONDEK

Wiedza, kultura i wartości w społeczeństwie cyfrowym- konteksty teoretyczne

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 2 (113) 2022 Data publikacji: 30 czerwca 2022r.

Streszczenie W artykule skoncentrowano się na roli jaką w argumentacji retorycznej pełni światopogląd naukowy. Pretekstem do tych badań były wypowiedzi jakie pojawiły się podczas trwania pandemii COVID-19, a szczególnie w dyskusjach na temat szczepień. Światopogląd jest rozumiany jako zespół indywidualnych twierdzeń [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

PUŁAPKI ZBŁĄKANEGO RACJONALIZMU

Magdalena SZPUNAR

Wiedza, kultura i wartości w społeczeństwie cyfrowym- konteksty teoretyczne

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 2 (113) 2022 Data publikacji: 30 czerwca 2022r.

Streszczenie Celem artykułu jest zaprezentowanie Husserlowskiej kategorii zbłąkanego racjonalizmu i jego konsekwencji dla rozumienia i sposobów uprawiania nauki. Autorka stara się udzielić odpowiedzi na pytanie dlaczego paradygmat scjentystyczny, zafiksowanie na metodologicznej precyzji i fetyszyzacja tego, co empirycznie [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

BROCKMAN, J. (2020). CZŁOWIEK NA ROZDROŻU. SZTUCZNA INTELIGENCJA -25 PUNKTÓW WIDZENIA. TŁUM. M. MACHNIK. GLIWICE: HELION. ISBN: 978-83-283-6209-3

Krzysztof MUDYŃ

Recenzje

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1 (112) 2022 Data publikacji: 30 marca 2022r.

Czytaj więcej.