Wyszukiwanie artykułów

Wyszukaj słów:

Cookies

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Możesz samodzielnie dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis i wykorzystanie.

O piśmie

 • Historia
 • Tematyka
 • Misja

Redakcja

 • Wydawca
 • Konsorcjum
 • Członkowie

Dla autorów

 • Informacje
 • Wskazówki
 • Recenzje

Kontakt

 • Adres
 • Telefon
 • E-mail

Dostęp otwarty

ANARCHIZM METODOLOGICZNY I JEGO WARTOŚĆ POZNAWCZA

Magdalena SZPUNAR

Transformacje cywilizacyjne – między wiedzą, wrażliwością i wyobraźnią socjologiczną

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1 (112) 2022 Data publikacji: 30 marca 2022r.

Streszczenie Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych założeń anarchizmu epistemologicznego Paula K. Feyerabenda. W artykule przedstawiono, jaką wartość dla procesu poznawczego, metodologii, oraz rozwoju nauki niesie ze sobą anarchizm metodologiczny, ale także jakie kontrowersje wiążą się ze stosowaniem tego [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ W OBLICZU WYTWORÓW SZTUCZNEJ INTELIGENCJI – WYBRANE ASPEKTY PRAWNE

Adriana ZDANOWICZ-LEŚNIAK

Regulacje prawne w obliczu cyfrowej rewolucji- wybrane aspekty

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 2 (113) 2022 Data publikacji: 30 czerwca 2022r.

Streszczenie Celem artykułu jest ocena czy wytwory sztucznej inteligencji (SI) podlegają ochronie prawa autorskiego w świetle prawa Unii Europejskiej oraz orzecznictwa TS. Autorka argumentuje, że wskazane wytwory de lege lata nie mogą podlegać tej samej ochronie co utwory, gdyż nie spełniają kryterium oryginalności [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

ZWROT CYFROWY: SPOŁECZEŃSTWO ROZPROSZONE

Kazimierz KRZYSZTOFEK

Transformacje cywilizacyjne – między wiedzą, wrażliwością i wyobraźnią socjologiczną

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1 (112) 2022 Data publikacji: 30 marca 2022r.

Streszczenie Autor analizuje zjawiska, które nadają dynamiki procesom społeczno-ekonomicznym w kierunku ich różnicowania się współczesnych społeczeństw. Charakteryzuje on najważniejsze trendy społeczne w wybranych okresach historycznych, poczynając od pierwszej rewolucji przemysłowej. Autor stawia zasadnicze pytanie [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

BROCKMAN, J. (2020). CZŁOWIEK NA ROZDROŻU. SZTUCZNA INTELIGENCJA -25 PUNKTÓW WIDZENIA. TŁUM. M. MACHNIK. GLIWICE: HELION. ISBN: 978-83-283-6209-3

Krzysztof MUDYŃ

Recenzje

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1 (112) 2022 Data publikacji: 30 marca 2022r.

Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

PRZYCZYNY WZROSTU ZAINTERESOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW PARADYGMATEM TRWAŁEGO ROZWOJU

Wojciech PRZYCHODZEŃ

Rozwój trwały - eko-innowacje

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1-4 (72-75) 2012 Data publikacji: 20 października 2021r.

Streszczenie Today, no one seriously denies the need for sustainable business practices—the viability of a business depends on healthy ecosystems and just societies. Rather than merely promoting their socially responsible activities, firms should combine their unique resources and expertise to build sustainable [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

ROLA POLITYKI ŚRODOWISKOWEJ W ROZWOJU EKOINNOWACJI – PRZEGLĄD LITERATURY

Justyna PRZYCHODZEŃ

Rozwój trwały - eko-innowacje

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1-4 (72-75) 2012 Data publikacji: 20 października 2021r.

Streszczenie Environmental policy is one of the main eco-innovation determinants. It influences companies’ behavior by determining its competitive environment, financial performance and future development. Environmental policy is effective in promoting ecoinnovation when it is properly designed and when companies [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

INSTYTUCJONALNE WYMIARY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

Roman BURYTA

Innowacje – ryzyko

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1-4 (72-75) 2012 Data publikacji: 20 października 2021r.

Streszczenie Today’s world described by Zygmunt Bauman as “Liquid Times” is subject to frequent and major transformations. Poland, as a part of the world"s economy, is also undergoing constant social and economic modernization. Part of this change is an adaptation of risk recognition and an assessment in the management [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

W POSZUKIWANIU DEFINICJI RYZYKA

Paweł ŻUKOWSKI

Innowacje – ryzyko

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1-4 (72-75) 2012 Data publikacji: 20 października 2021r.

Streszczenie The main aim of the article is to review the various definitions of risk as a means towards formulating a definition of risk. Being a universal phenomenon risk has a dual nature. On one hand it is positive (as a chance). On the other hand it is negative (as a danger). The dual meaning and its prevalence [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

SZTUKA INNOWACJI A KREATYWNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Marzenna CHROMIŃSKA-OLSZANKO

Innowacje – ryzyko

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1-4 (72-75) 2012 Data publikacji: 20 października 2021r.

Streszczenie Innovation is a special tool for entrepreneurs, which helps to creates new opportunities for beginning a new enterprise or providing a new service. In Polish companies there are many possibilities of the introduction of innovation, based on the innovative industry operational programme (Program Operacyjny [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

UCZESTNICTWO „MŁODYCH” PAŃSTW W MIĘDZYNARODOWYM SPORCIE JAKO MOŻLIWOŚĆ MANIFESTACJI ICH PODMIOTOWOŚCI GEOPOLITYCZNEJ

Michał Marcin KOBIERECKI

Gospodarka światowa - geopolityka

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1-4 (72-75) 2012 Data publikacji: 20 października 2021r.

Streszczenie The purpose of this article is to analyze participation in international sport as a means of achieving political goals. The research is focused on new emerging states that have been gaining independence after World War II, mostly in Asia and Africa. Their leaders’ ambition was to play an important role [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

WYBRANE ASPEKTY PRZEMIAN STRUKTURALNYCH W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ W LATACH 2008-2010

Mirosław GEISE

Gospodarka światowa - geopolityka

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1-4 (72-75) 2012 Data publikacji: 20 października 2021r.

Streszczenie The article describes the structural changes in the global economy in the period of rapid economic fluctuations 2008-2010. In this short time, East Asia, especially China, strengthened their competitive positions internationally. The key international corporations clearly changed their position in the [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

SAMOSPEŁNIAJĄCE SIĘ PROROCTWO

Grzegorz MALINOWSKI

Myślenie o przyszłości

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1-4 (72-75) 2012 Data publikacji: 20 października 2021r.

Streszczenie Self – fulfilling prophecy is a well known phenomenon for economists. It is usually defined through a popular example known as a “run on banks". However, it is very hard to find any elaboration, where this subject is being studied precisely. An underlying purpose of this article is to fill this gap [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

OKRĄGŁY STÓŁ JAKO PRZEDMIOT POZYTYWNEJ INTERPRETACJI OKRESU DEMOKRATYCZNYCH PRZEMIAN PRZEZ CZŁONKÓW POLSKIEJ KLASY POLITYCZNEJ

Bartosz JUSZCZYSZYN

Varia: Interpretacje retro

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 3-4 (70-71) 2011 Data publikacji: 17 października 2021r.

Streszczenie The main purpose of this paper is to present the attitude of the polish political elite towards the effects of the Round Table Agreement. Widely recognized as a trigger of the democratic transformation in Poland, the Round Table Agreement is still one of the most controversial issues in public debate [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

ZBIERAJĄC OKRUCHY WSPOMNIEŃ. RZECZ O WŁOSKIM DZIECIŃSTWIE ROBERTA SALVADORIEGO

Aleksandra RZEPKOWSKA

Varia: Interpretacje retro

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 3-4 (70-71) 2011 Data publikacji: 17 października 2021r.

Streszczenie The article aims to analyze a book entitled Italian childhood (in original language: Un’infanza italiana). Its author – Roberto Salvadori is a respected Italian publicist, essayist and publisher. He is married to Polish essayist and publisher – Barbara Toruńczyk and has lived in Poland for many [...] Czytaj więcej.