Wyszukiwanie artykułów

Wyszukaj słów:

Cookies

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Możesz samodzielnie dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis i wykorzystanie.

O piśmie

 • Historia
 • Tematyka
 • Misja

Redakcja

 • Wydawca
 • Konsorcjum
 • Członkowie

Dla autorów

 • Informacje
 • Wskazówki
 • Recenzje

Kontakt

 • Adres
 • Telefon
 • E-mail

Dostęp otwarty

REPORT FROM THE 20TH SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE DIGITAL FUTURE OF CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN SOCIETIES AND ECONOMIES

Alina BETLEJ

Varia

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 3 (110) 2021 Data publikacji: 24 lutego 2022r.

Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

CZEGO MOŻEMY SIĘ NAUCZYĆ Z HISTORII CYWILIZACJI MAJÓW?

Alfred SKORUPKA

Doświadczenia historyczne i wyzwania przyszłości

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 2 (109) 2021 Data publikacji: 20 lutego 2022r.

Streszczenie Artykuł omawia historię cywilizacji Majów. Autor twierdzi, że dwie przyczyny upadku cywilizacji Majów: wojny między miastami- państwami oraz klęski ekologiczne są także niebezpieczeństwem dla współczesnych cywilizacji. Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

TRANSFORMATIONS OF THE INTERCULTURAL EDUCATION – PEDAGOGICAL EXPLORATIONS ON THE BORDERLANDS

Marek REMBIERZ

Varia: Interpretations

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 4 (111) 2021 Data publikacji: 27 lutego 2022r.

Streszczenie The article points out relations between sources and transformations of Polish intercultural pedagogy and variously understood borderland contexts, because - paradoxically - borderlands are situated in the centre of pedagogical interests. Borderlands are situated in many ways in the centre of Polish [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

TRANSFORMATIONS OF TOURISM IN THE SECOND DECADE OF THE XXI CENTURY. BASED ON AN ANALYSIS OF POLISH SOCIETY

Ewa BĄCZYŃSKA

Analysis of Contemporary Societies

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 4 (111) 2021 Data publikacji: 26 lutego 2022r.

Streszczenie This paper examines changes in tourism and main factors determining them in the years 2010 - 2020. The conducted research concerns not only polish society but also the generally applicable theoretical background of the spatial mobility phenomenon as well as explanation and typology of tourism. The main [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

ODRĘBNOŚĆ REGIONALNA WSPÓŁCZESNEGO SPOŁECZEŃSTWA KATALONII

Aneta NOWICKA

Kwestie i wyzwania regionalne i lokalne

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1-2 (100-101) 2019 Data publikacji: 9 lutego 2022r.

Streszczenie Regionalizm odgrywa bardzo ważną rolę w życiu politycznym Hiszpanii o czym świadczy sama nazwa „Estado de las autonomias”, która oznacza „państwo autonomii”. Regiony Hiszpanii posiadają szerokie uprawnienia autonomiczne, zwane są również „wspólnotami autonomicznymi”. Są one zróżnicowane pod względem [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

SPOŁECZNOŚCI LOKALNE W KONTEKŚCIE WYBRANYCH MAKROPROCESÓW WSPÓŁCZESNOŚCI

Katarzyna DZIEWULSKA- BANDURA

Kwestie i wyzwania regionalne i lokalne

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1-2 (100-101) 2019 Data publikacji: 9 lutego 2022r.

Streszczenie Społeczności lokalne są jednym z podstawowych pojęć socjologicznych. Ważnym aspektem w kontekście społeczności lokalnych jest wspólne terytorium. Tekst dotyczy oddziaływania procesów globalizacyjnych oraz migracji na pojęcie społeczności lokalnych, które coraz częściej zastępowane są terminem „małe [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

CHOROBA ALZHEIMERA JAKO CZYNNIK ZMIENIAJĄCY OCENĘ JAKOŚCI MAŁŻEŃSTWA

Marta KORPOROWICZ

Jakość życia – różne poziomy i wymiary

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1-2 (100-101) 2019 Data publikacji: 9 lutego 2022r.

Streszczenie W niniejszym artykule pragnę poruszyć temat wpływu jaki wywiera choroba Alzheimera na zmianę jakości małżeństwa w ocenie zdrowych małżonków, którzy stają się w obliczu choroby podstawowymi opiekunami swoich partnerów. Choroba Alzheimera powoduje trwałe i pogłębiające się uszkodzenie mózgu, które skutkuje [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

EKONOMICZNE I POZAEKONOMICZNE MIERNIKI JAKOŚCI ŻYCIA – NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH

Ewa POLAK, Waldemar POLAK

Jakość życia – różne poziomy i wymiary

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1-2 (100-101) 2019 Data publikacji: 9 lutego 2022r.

Streszczenie Artykuł poświęcony jest kwestiom jakości życia, satysfakcji i poczucia szczęścia, ich determinantom, metodom mierzenia oraz ich zależnościom od poziomu zamożności i innych uwarunkowań. Jakość życia jest pojęciem abstrakcyjnym, mało konkretnym, uzależnionym od wielu czynników. Nie ma jednej wyczerpującej [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

PAŃSTWO WOBEC DARWINISTYCZNYCH TENDENCJI WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI

Janusz GOLINOWSKI

Transformacje społeczeństw i gospodarek

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1-2 (100-101) 2019 Data publikacji: 9 lutego 2022r.

Streszczenie Prezentowany tekst dotyczy kryzysu praktyk modernizacyjnych odnoszącego się do ram konstytutywnych ładu politycznego. Przemiany w rozwoju świata ujawniają niuanse i niejednoznaczności współczesnej polityki państwa. Dzięki powszechnemu wprowadzeniu do badań sfery polityki kontekstu globalnego otworzyły [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY A KONSUMPCJA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

Maria MICZYŃSKA - KOWALSKA

Transformacje społeczeństw i gospodarek

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1-2 (100-101) 2019 DOI: 16 Data publikacji: 9 lutego 2022r.

Streszczenie Problematyka rozwoju społeczno-gospodarczego należy do najważniejszych problemów współczesnego świata. W artykule zdefiniowano podstawowe pojęcia odnoszące się do rozwoju społeczno-gospodarczego, zaprezentowano kierunek przemian społecznych, które miały miejsce w określonych fazach rozwoju – w społeczeństwie [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

SECURITY OF LIBRARY COLLECTION: A STUDY OF ACADEMIC LIBRARIES OF GANDHINAGAR

Sandip J. PATHAK, Anurag SRIVASTAVA, Priyanki R. VYAS

Varia: Security of University Library

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 3-4 (94-95) 2018 Data publikacji: 8 lutego 2022r.

Streszczenie University libraries face a number of challenges concerning the security of library collection. In order to study the issues related to security of library collections, a survey was conducted in University libraries located in Gandhinagar, which is an emerging knowledge of Gujarat. This objective of [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

WETLAND ECOSYSTEMS SUSTAINABILITY: POLLUTION CONTROL IN BANGLADESH CULTURE

Amzad HOSSAIN, Tanha MAHJABEEN, Dora MARINOVA

Towards a Sustainability Culture

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 3-4 (94-95) 2018 Data publikacji: 8 lutego 2022r.

Streszczenie The wetland ecosystem health of tropical Bangladesh is sustainable with bio-pollution. The Green Revolution generated chemical inputs and topsoils slip into wetlands that pollute and silt them during the lean seasons when water level shrinks. Waters become non-useable, species degrades, people dependent [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

SUSTAINABILITY AS A MOST NEEDED CULTURE: EXAMPLES FROM INDIAN OCEAN COUNTRIES

Amzad HOSSAIN, Abul AZAD, Dora MARINOVA

Towards a Sustainability Culture

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 3-4 (94-95) 2018 Data publikacji: 8 lutego 2022r.

Streszczenie Culture is what identifies and intrinsically regulates individuals and communities across the globe and in a particular country. Traditional cultures inherently encourage a sustainable way of living; however they have been influenced by modern-day values which induce irresponsible use of natural resources [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

HUMAN RIGHTS AS A BASIC PRINCIPLE OF CRIMINAL PROCEDURE IN LATVIA

Nataļja SARATOVA

Present and the Coming Challenges

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 3-4 (94-95) 2018 Data publikacji: 8 lutego 2022r.

Streszczenie The essence of the Criminal Procedure Law in Latvia is aimed at ensuring lawfulness and legal procedure in the country, protecting the interests of the society and its individuals. Observance of the basic principles of criminal procedure is required to enable reaching of the objective of the Criminal [...] Czytaj więcej.