Wyszukiwanie artykułów

Wyszukaj słów:

Cookies

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Możesz samodzielnie dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis i wykorzystanie.

O piśmie

 • Historia
 • Tematyka
 • Misja

Redakcja

 • Wydawca
 • Konsorcjum
 • Członkowie

Dla autorów

 • Informacje
 • Wskazówki
 • Recenzje

Kontakt

 • Adres
 • Telefon
 • E-mail

Dostęp otwarty

ANARCHIZM METODOLOGICZNY I JEGO WARTOŚĆ POZNAWCZA

Magdalena SZPUNAR

Transformacje cywilizacyjne – między wiedzą, wrażliwością i wyobraźnią socjologiczną

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1 (112) 2022 Data publikacji: 30 marca 2022r.

Streszczenie Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych założeń anarchizmu epistemologicznego Paula K. Feyerabenda. W artykule przedstawiono, jaką wartość dla procesu poznawczego, metodologii, oraz rozwoju nauki niesie ze sobą anarchizm metodologiczny, ale także jakie kontrowersje wiążą się ze stosowaniem tego [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ W OBLICZU WYTWORÓW SZTUCZNEJ INTELIGENCJI – WYBRANE ASPEKTY PRAWNE

Adriana ZDANOWICZ-LEŚNIAK

Regulacje prawne w obliczu cyfrowej rewolucji- wybrane aspekty

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 2 (113) 2022 Data publikacji: 30 czerwca 2022r.

Streszczenie Celem artykułu jest ocena czy wytwory sztucznej inteligencji (SI) podlegają ochronie prawa autorskiego w świetle prawa Unii Europejskiej oraz orzecznictwa TS. Autorka argumentuje, że wskazane wytwory de lege lata nie mogą podlegać tej samej ochronie co utwory, gdyż nie spełniają kryterium oryginalności [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

ZWROT CYFROWY: SPOŁECZEŃSTWO ROZPROSZONE

Kazimierz KRZYSZTOFEK

Transformacje cywilizacyjne – między wiedzą, wrażliwością i wyobraźnią socjologiczną

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1 (112) 2022 Data publikacji: 30 marca 2022r.

Streszczenie Autor analizuje zjawiska, które nadają dynamiki procesom społeczno-ekonomicznym w kierunku ich różnicowania się współczesnych społeczeństw. Charakteryzuje on najważniejsze trendy społeczne w wybranych okresach historycznych, poczynając od pierwszej rewolucji przemysłowej. Autor stawia zasadnicze pytanie [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

BROCKMAN, J. (2020). CZŁOWIEK NA ROZDROŻU. SZTUCZNA INTELIGENCJA -25 PUNKTÓW WIDZENIA. TŁUM. M. MACHNIK. GLIWICE: HELION. ISBN: 978-83-283-6209-3

Krzysztof MUDYŃ

Recenzje

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1 (112) 2022 Data publikacji: 30 marca 2022r.

Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

BREGMAN, R. (2020) HOMO SAPIENS. LUDZIE SĄ LEPSI NIŻ MYŚLISZ. POZNAŃ: WYDAWNICTWO DOLNOŚLĄSKIE (ISBN 978-83-271-6043-0)

Krzysztof MUDYŃ

Recenzje

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1 (108) 2021 Data publikacji: 19 lutego 2022r.

Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

TRANSFORMACJA CYFROWA A OSOBY STARSZE W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA. O POTRZEBIE IMPLEMENTOWANIA NOWYCH ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH

Ewa M. KWIATKOWSKA

Bezpieczeństwo zdrowotne – przykłady transformacyjnych usprawnień

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1 (108) 2021 Data publikacji: 19 lutego 2022r.

Streszczenie Wraz ze starzeniem się społeczeństw i zwiększaniem się możliwości współczesnej medycyny systemy ochrony zdrowia stają przed kolejnymi wyzwaniami. Dokonująca się obecnie transformacja cyfrowa może pozwolić na sprostanie niektórym z nich - m. in. przez umożliwienie świadczenia części usług z zakresu ochrony [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

CZYNNIKI ZDROWOTNE I PSYCHOSPOŁECZNE WARUNKUJĄCE BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Łukasz WRÓBEL, Krzysztof JUREK

Bezpieczeństwo zdrowotne – przykłady transformacyjnych usprawnień

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1 (108) 2021 Data publikacji: 19 lutego 2022r.

Streszczenie Czynniki warunkujące bezpieczeństwo ruchu drogowego można podzielić na osobowe i pozaosobowe. W przypadku tych pierwszych bierze się pod uwagę kondycję psychofizyczną użytkowników ruchu drogowego oraz uwarunkowania społeczne niebezpiecznych zachowań. Niniejszy artykuł jest głosem w dyskusji nad poprawą [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

WSPÓLNOTY SPOŁECZNE W DZIELNICACH MIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE WARSZAWSKIEGO URSUSA I GDAŃSKIEGO MŁODEGO MIASTA

Barbara GŁYDA

Zbiorowości ludzkie – stare i nowe strukturacje

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1 (108) 2021 Data publikacji: 18 lutego 2022r.

Streszczenie W tekście poruszony jest problem tworzenia wspólnot społecznych w dzielnicach miejskich na dwóch wybranych przykładach: warszawskiego Ursusa i gdańskiego Młodego Miasta. Działania prowadzone przez artystów w tych dzielnicach miały na celu tworzenie/odtwarzanie tożsamości miejsca oraz mieszkańców. Jednocześnie [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

ELITY POLITYCZNE W PERSPEKTYWIE LOGOSU, ETOSU I PROFESJONALIZACJI

Włodzimierz CHOJNACKI

Zbiorowości ludzkie – stare i nowe strukturacje

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1 (108) 2021 Data publikacji: 18 lutego 2022r.

Streszczenie W artykule przedstawiono analizę kształtowania się elit od formy klasycznej - kulturowo-tożsamościowej do hybrydowej złożonej z logosu i dążenia do profesjonalizacji. Uwagę zogniskowano na elicie politycznej jako segmencie wydzielonym strukturalnie i funkcjonalnie z inteligencji. Wskazano na pełnione [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

TECHNOLOGIE CYFROWE: NOWE SPOŁECZEŃSTWO CZY KONIEC SPOŁECZEŃSTWA?

Kazimierz KRZYSZTOFEK

Zbiorowości ludzkie – stare i nowe strukturacje

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1 (108) 2021 Data publikacji: 18 lutego 2022r.

Streszczenie Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytania, jaka z najnowszej myśli wyłania się morfologia dzisiejszych społeczeństw, czyli jaki obraz społeczeństwa wynika z opracowań, raportów, badań poświęconych technologiom? na ile jest on wyczerpujący? czego nie wiemy, czy są zjawiska w ogóle niedostrzegane, których [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

ŚWIAT BEZ WŁADZ

Marek CHLEBUŚ

Transformacje cywilizacyjne – Od teorii do praktyki polityczne

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1 (108) 2021 Data publikacji: 18 lutego 2022r.

Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

ROZWAŻANIA O FILOZOFII CYWILIZACJI ALBERTA SCHWEITZERA

Alfred SKORUPKA

Transformacje cywilizacyjne – Od teorii do praktyki politycznej

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1 (108) 2021 Data publikacji: 18 lutego 2022r.

Streszczenie Artykuł prezentuje rozważania o cywilizacji Alberta Schweitzera (1875-1965). Oprócz tego jest tutaj omówiony jego życiorys, filozofia oraz poglądy na temat religii i filozofii indyjskiej. Autor stwierdza, że Schweitzera koncepcja cywilizacji jest raczej „zbyt idealistyczna”, ponieważ zbyt mocno akcentuje [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

DEHUMANIZACJA RZECZYWISTOŚCI? PORÓWNANIE SUBIEKTYWNEJ REALNOŚCI DESYGNATÓW WYBRANYCH POJĘĆ W BADANIACH Z 1989, 2004 ORAZ 2020 ROKU

Krzysztof MUDYŃ

Transformacje cywilizacyjne – Od teorii do praktyki politycznej

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1 (108) 2021 Data publikacji: 18 lutego 2022r.

Streszczenie Celem referowanych badań było porównanie ocen stopnia subiektywnej realności desygnatów 40 różnych pojęć i prześledzenie zmian jakie zaszły pomiędzy rokiem 2004 (poprzednie badania) a rokiem 2020. Uwzględniono też wyniki analogicznych badań z roku 1989. Każdorazowo osobami badanymi byli studenci psychologii [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

ESSENCE OF PARALLEL UNIVERSES

Vazha KAKABADZE

Varia

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 3-4 (106-107) 2020 Data publikacji: 17 lutego 2022r.

Streszczenie There are as many Parallel Universes as there are magnetic field. Single range of magnetic field is the unity of electron particles with an approximate uniform velocity. All ranges of the magnetic field differ from each other not only in the velocity of the particles, but also in the directions of motion [...] Czytaj więcej.