Wyszukiwanie artykułów

Wyszukaj słów:

Cookies

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Możesz samodzielnie dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis i wykorzystanie.

O piśmie

 • Historia
 • Tematyka
 • Misja

Redakcja

 • Wydawca
 • Konsorcjum
 • Członkowie

Dla autorów

 • Informacje
 • Wskazówki
 • Recenzje

Kontakt

 • Adres
 • Telefon
 • E-mail

Dostęp otwarty

REPORT FROM THE 20TH SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE DIGITAL FUTURE OF CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN SOCIETIES AND ECONOMIES

Alina BETLEJ

Varia

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 3 (110) 2021 Data publikacji: 24 lutego 2022r.

Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

CZEGO MOŻEMY SIĘ NAUCZYĆ Z HISTORII CYWILIZACJI MAJÓW?

Alfred SKORUPKA

Doświadczenia historyczne i wyzwania przyszłości

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 2 (109) 2021 Data publikacji: 20 lutego 2022r.

Streszczenie Artykuł omawia historię cywilizacji Majów. Autor twierdzi, że dwie przyczyny upadku cywilizacji Majów: wojny między miastami- państwami oraz klęski ekologiczne są także niebezpieczeństwem dla współczesnych cywilizacji. Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

TRANSFORMATIONS OF THE INTERCULTURAL EDUCATION – PEDAGOGICAL EXPLORATIONS ON THE BORDERLANDS

Marek REMBIERZ

Varia: Interpretations

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 4 (111) 2021 Data publikacji: 27 lutego 2022r.

Streszczenie The article points out relations between sources and transformations of Polish intercultural pedagogy and variously understood borderland contexts, because - paradoxically - borderlands are situated in the centre of pedagogical interests. Borderlands are situated in many ways in the centre of Polish [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

TRANSFORMATIONS OF TOURISM IN THE SECOND DECADE OF THE XXI CENTURY. BASED ON AN ANALYSIS OF POLISH SOCIETY

Ewa BĄCZYŃSKA

Analysis of Contemporary Societies

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 4 (111) 2021 Data publikacji: 26 lutego 2022r.

Streszczenie This paper examines changes in tourism and main factors determining them in the years 2010 - 2020. The conducted research concerns not only polish society but also the generally applicable theoretical background of the spatial mobility phenomenon as well as explanation and typology of tourism. The main [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

NOWOŚCI, POWTÓRZENIA I TRANSFORMACJE W ROZWOJU CYWILIZACJI ZACHODNIEJ

Wiesław SZTUMSKI

Doświadczenia historyczne i wyzwania przyszłości

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 2 (109) 2021 Data publikacji: 20 lutego 2022r.

Streszczenie Cywilizacja zachodnia (szczególnie w krajach Europy Zachodniej, USA, Kanady i Australii) niewątpliwie przewyższa pod wieloma względami wcześniejsze cywilizacje. Przede wszystkim ze względu na ilość doniosłych odkryć naukowych i wynalazków technicznych, bogactwo koncepcji filozoficznych i ideologicznych [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

BREGMAN, R. (2020) HOMO SAPIENS. LUDZIE SĄ LEPSI NIŻ MYŚLISZ. POZNAŃ: WYDAWNICTWO DOLNOŚLĄSKIE (ISBN 978-83-271-6043-0)

Krzysztof MUDYŃ

Recenzje

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1 (108) 2021 Data publikacji: 19 lutego 2022r.

Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

TRANSFORMACJA CYFROWA A OSOBY STARSZE W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA. O POTRZEBIE IMPLEMENTOWANIA NOWYCH ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH

Ewa M. KWIATKOWSKA

Bezpieczeństwo zdrowotne – przykłady transformacyjnych usprawnień

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1 (108) 2021 Data publikacji: 19 lutego 2022r.

Streszczenie Wraz ze starzeniem się społeczeństw i zwiększaniem się możliwości współczesnej medycyny systemy ochrony zdrowia stają przed kolejnymi wyzwaniami. Dokonująca się obecnie transformacja cyfrowa może pozwolić na sprostanie niektórym z nich - m. in. przez umożliwienie świadczenia części usług z zakresu ochrony [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

CZYNNIKI ZDROWOTNE I PSYCHOSPOŁECZNE WARUNKUJĄCE BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Łukasz WRÓBEL, Krzysztof JUREK

Bezpieczeństwo zdrowotne – przykłady transformacyjnych usprawnień

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1 (108) 2021 Data publikacji: 19 lutego 2022r.

Streszczenie Czynniki warunkujące bezpieczeństwo ruchu drogowego można podzielić na osobowe i pozaosobowe. W przypadku tych pierwszych bierze się pod uwagę kondycję psychofizyczną użytkowników ruchu drogowego oraz uwarunkowania społeczne niebezpiecznych zachowań. Niniejszy artykuł jest głosem w dyskusji nad poprawą [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

WSPÓLNOTY SPOŁECZNE W DZIELNICACH MIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE WARSZAWSKIEGO URSUSA I GDAŃSKIEGO MŁODEGO MIASTA

Barbara GŁYDA

Zbiorowości ludzkie – stare i nowe strukturacje

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1 (108) 2021 Data publikacji: 18 lutego 2022r.

Streszczenie W tekście poruszony jest problem tworzenia wspólnot społecznych w dzielnicach miejskich na dwóch wybranych przykładach: warszawskiego Ursusa i gdańskiego Młodego Miasta. Działania prowadzone przez artystów w tych dzielnicach miały na celu tworzenie/odtwarzanie tożsamości miejsca oraz mieszkańców. Jednocześnie [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

ELITY POLITYCZNE W PERSPEKTYWIE LOGOSU, ETOSU I PROFESJONALIZACJI

Włodzimierz CHOJNACKI

Zbiorowości ludzkie – stare i nowe strukturacje

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1 (108) 2021 Data publikacji: 18 lutego 2022r.

Streszczenie W artykule przedstawiono analizę kształtowania się elit od formy klasycznej - kulturowo-tożsamościowej do hybrydowej złożonej z logosu i dążenia do profesjonalizacji. Uwagę zogniskowano na elicie politycznej jako segmencie wydzielonym strukturalnie i funkcjonalnie z inteligencji. Wskazano na pełnione [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

TECHNOLOGIE CYFROWE: NOWE SPOŁECZEŃSTWO CZY KONIEC SPOŁECZEŃSTWA?

Kazimierz KRZYSZTOFEK

Zbiorowości ludzkie – stare i nowe strukturacje

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1 (108) 2021 Data publikacji: 18 lutego 2022r.

Streszczenie Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytania, jaka z najnowszej myśli wyłania się morfologia dzisiejszych społeczeństw, czyli jaki obraz społeczeństwa wynika z opracowań, raportów, badań poświęconych technologiom? na ile jest on wyczerpujący? czego nie wiemy, czy są zjawiska w ogóle niedostrzegane, których [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

ŚWIAT BEZ WŁADZ

Marek CHLEBUŚ

Transformacje cywilizacyjne – Od teorii do praktyki polityczne

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1 (108) 2021 Data publikacji: 18 lutego 2022r.

Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

ROZWAŻANIA O FILOZOFII CYWILIZACJI ALBERTA SCHWEITZERA

Alfred SKORUPKA

Transformacje cywilizacyjne – Od teorii do praktyki politycznej

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1 (108) 2021 Data publikacji: 18 lutego 2022r.

Streszczenie Artykuł prezentuje rozważania o cywilizacji Alberta Schweitzera (1875-1965). Oprócz tego jest tutaj omówiony jego życiorys, filozofia oraz poglądy na temat religii i filozofii indyjskiej. Autor stwierdza, że Schweitzera koncepcja cywilizacji jest raczej „zbyt idealistyczna”, ponieważ zbyt mocno akcentuje [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

DEHUMANIZACJA RZECZYWISTOŚCI? PORÓWNANIE SUBIEKTYWNEJ REALNOŚCI DESYGNATÓW WYBRANYCH POJĘĆ W BADANIACH Z 1989, 2004 ORAZ 2020 ROKU

Krzysztof MUDYŃ

Transformacje cywilizacyjne – Od teorii do praktyki politycznej

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1 (108) 2021 Data publikacji: 18 lutego 2022r.

Streszczenie Celem referowanych badań było porównanie ocen stopnia subiektywnej realności desygnatów 40 różnych pojęć i prześledzenie zmian jakie zaszły pomiędzy rokiem 2004 (poprzednie badania) a rokiem 2020. Uwzględniono też wyniki analogicznych badań z roku 1989. Każdorazowo osobami badanymi byli studenci psychologii [...] Czytaj więcej.