Wyszukiwanie artykułów

Wyszukaj słów:

Cookies

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Możesz samodzielnie dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis i wykorzystanie.

O piśmie

 • Historia
 • Tematyka
 • Misja

Redakcja

 • Wydawca
 • Konsorcjum
 • Członkowie

Dla autorów

 • Informacje
 • Wskazówki
 • Recenzje

Kontakt

 • Adres
 • Telefon
 • E-mail

Dostęp otwarty

ANARCHIZM METODOLOGICZNY I JEGO WARTOŚĆ POZNAWCZA

Magdalena SZPUNAR

Transformacje cywilizacyjne – między wiedzą, wrażliwością i wyobraźnią socjologiczną

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1 (112) 2022 Data publikacji: 30 marca 2022r.

Streszczenie Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych założeń anarchizmu epistemologicznego Paula K. Feyerabenda. W artykule przedstawiono, jaką wartość dla procesu poznawczego, metodologii, oraz rozwoju nauki niesie ze sobą anarchizm metodologiczny, ale także jakie kontrowersje wiążą się ze stosowaniem tego [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ W OBLICZU WYTWORÓW SZTUCZNEJ INTELIGENCJI – WYBRANE ASPEKTY PRAWNE

Adriana ZDANOWICZ-LEŚNIAK

Regulacje prawne w obliczu cyfrowej rewolucji- wybrane aspekty

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 2 (113) 2022 Data publikacji: 30 czerwca 2022r.

Streszczenie Celem artykułu jest ocena czy wytwory sztucznej inteligencji (SI) podlegają ochronie prawa autorskiego w świetle prawa Unii Europejskiej oraz orzecznictwa TS. Autorka argumentuje, że wskazane wytwory de lege lata nie mogą podlegać tej samej ochronie co utwory, gdyż nie spełniają kryterium oryginalności [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

ZWROT CYFROWY: SPOŁECZEŃSTWO ROZPROSZONE

Kazimierz KRZYSZTOFEK

Transformacje cywilizacyjne – między wiedzą, wrażliwością i wyobraźnią socjologiczną

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1 (112) 2022 Data publikacji: 30 marca 2022r.

Streszczenie Autor analizuje zjawiska, które nadają dynamiki procesom społeczno-ekonomicznym w kierunku ich różnicowania się współczesnych społeczeństw. Charakteryzuje on najważniejsze trendy społeczne w wybranych okresach historycznych, poczynając od pierwszej rewolucji przemysłowej. Autor stawia zasadnicze pytanie [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

BROCKMAN, J. (2020). CZŁOWIEK NA ROZDROŻU. SZTUCZNA INTELIGENCJA -25 PUNKTÓW WIDZENIA. TŁUM. M. MACHNIK. GLIWICE: HELION. ISBN: 978-83-283-6209-3

Krzysztof MUDYŃ

Recenzje

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1 (112) 2022 Data publikacji: 30 marca 2022r.

Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

PORTRET POLSKIEGO SENIORA W ZWIERCIADLE UE – REFLEKSJE PEDAGOGICZNE

Małgorzata ORŁOWSKA

Jednostka w Internecie – wybrane aspekty

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1 (112) 2022 Data publikacji: 30 marca 2022r.

Streszczenie Jakość życia współczesnego człowieka stałą się tematem modnym i przedmiotem zabiegów licznych lobby i zainteresowania polityków. W krajach rozwiniętych od dawna daje się zaobserwować procesy starzenia się społeczeństw. Odpowiadając na wyzwania epoki, WHO proklamowała lata 2020 – 2030 jako „Dekadę Aktywnego [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

KRADZIEŻ TOŻSAMOŚCI W INTERNECIE NA PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Szymon NAWROCKI

Jednostka w Internecie – wybrane aspekty

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1 (112) 2022 Data publikacji: 30 marca 2022r.

Streszczenie Celem artykułu jest próba przedstawienia podstawowych zagadnień związanych z kradzieżą tożsamości występującą w internecie. Został w nim położony szczególny nacisk na zagrożenie kradzieżą tożsamości w portalach społecznościowych. Autor przedstawia również podstawowe sposoby na zapobieganie i zmniejszanie [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

MIEJSCE I ROLA INFLUENCERÓW W ŻYCIU POKOLENIA Z

Katarzyna GARWOL

Jednostka w Internecie – wybrane aspekty

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1 (112) 2022 Data publikacji: 30 marca 2022r.

Streszczenie Artykuł podejmuje próbę diagnozy miejsca i roli influencerów w życiu pokolenia Z. W części teoretycznej przedstawiono definicyjne ujęcia pojęcia pokolenie oraz charakterystykę pokolenia X, Y, Z. Część badawczą stanowi opis badań własnych autora. Po wprowadzeniu metodologicznym przedstawiono wyniki [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

OGÓLNA SZTUCZNA INTELIGENCJA Z FILOZOFICZNEGO PUNKTU WIDZENIA

Alfred SKORUPKA

Transformacje cyfrowe – potencjały zmian

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1 (112) 2022 Data publikacji: 30 marca 2022r.

Streszczenie Niektórzy uczeni przewidują, że Ogólna Sztuczna Inteligencja, jeśli uda się człowiekowi ją stworzyć mogłaby rządzić światem i ludzkością. Autor artykułu rozważa ten problem z filozoficznego punktu widzenia. Artykuł zaczyna się od krótkiej charakterystyki zagadnień dotyczących SI; następnie, autor zajmuje [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

REFLEKSJA FUTUROLOGICZNA NA KANWIE IDEI ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO

Wiesław SZTUMSKI

Transformacje cyfrowe – potencjały zmian

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1 (112) 2022 Data publikacji: 30 marca 2022r.

Streszczenie Artykuł zawiera przemyślenia autora o tym, co czeka ludzkość w najbliższej przyszłości, prawdopodobnie jeszcze w tym stuleciu. A rysuje się ona dramatycznie. Na przekór ostrzeżeń ekologów i idei rozwoju zrównoważonego ludzie nadal nieodpowiedzialnie rujnują środowisko przyrodnicze i inne gatunki fauny [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

REALISTYCZNA UTOPIA. W STRONĘ CYFROWEJ RYWALIZACJI MOCARSTW

Janusz GOLINOWSKI

Transformacje cyfrowe – potencjały zmian

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1 (112) 2022 Data publikacji: 30 marca 2022r.

Streszczenie Globalny krajobraz innowacji zmienia się gwałtownie ze względu na rosnące znaczenie cyfryzacji, inwestycji niematerialnych i pojawienia się Chin. Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki rywalizacji gospodarczej i politycznej państw o statusie mocarstwowym. Globalizacja przepływów finansowych, wzrost [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

ZWROT CYFROWY: SPOŁECZEŃSTWO ROZPROSZONE

Kazimierz KRZYSZTOFEK

Transformacje cywilizacyjne – między wiedzą, wrażliwością i wyobraźnią socjologiczną

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1 (112) 2022 Data publikacji: 30 marca 2022r.

Streszczenie Autor analizuje zjawiska, które nadają dynamiki procesom społeczno-ekonomicznym w kierunku ich różnicowania się współczesnych społeczeństw. Charakteryzuje on najważniejsze trendy społeczne w wybranych okresach historycznych, poczynając od pierwszej rewolucji przemysłowej. Autor stawia zasadnicze pytanie [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

WIEDZA SOCJOLOGICZNA A BEZPIECZEŃSTWO W PRZYSZŁOŚCI

Włodzimierz CHOJNACKI

Transformacje cywilizacyjne – między wiedzą, wrażliwością i wyobraźnią socjologiczną

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1 (112) 2022 Data publikacji: 30 marca 2022r.

Streszczenie Jako obywatele żyjemy w zglobalizowanym świecie, w którym doświadczamy ryzyk i zagrożeń kulturowych, klimatycznych, transformacji energetycznej, dekarbonizacji, terrorystycznych oraz wojen hybrydowych i migracji ludności. Generują one wiele wyzwań o charakterze egzystencjalnym i cywilizacyjnym. Towarzyszą [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

ANARCHIZM METODOLOGICZNY I JEGO WARTOŚĆ POZNAWCZA

Magdalena SZPUNAR

Transformacje cywilizacyjne – między wiedzą, wrażliwością i wyobraźnią socjologiczną

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1 (112) 2022 Data publikacji: 30 marca 2022r.

Streszczenie Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych założeń anarchizmu epistemologicznego Paula K. Feyerabenda. W artykule przedstawiono, jaką wartość dla procesu poznawczego, metodologii, oraz rozwoju nauki niesie ze sobą anarchizm metodologiczny, ale także jakie kontrowersje wiążą się ze stosowaniem tego [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

TRANSFORMATIONS OF THE INTERCULTURAL EDUCATION – PEDAGOGICAL EXPLORATIONS ON THE BORDERLANDS

Marek REMBIERZ

Varia: Interpretations

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 4 (111) 2021 Data publikacji: 27 lutego 2022r.

Streszczenie The article points out relations between sources and transformations of Polish intercultural pedagogy and variously understood borderland contexts, because - paradoxically - borderlands are situated in the centre of pedagogical interests. Borderlands are situated in many ways in the centre of Polish [...] Czytaj więcej.