Wyszukiwanie artykułów

Wyszukaj słów:

Cookies

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Możesz samodzielnie dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis i wykorzystanie.

O piśmie

 • Historia
 • Tematyka
 • Misja

Redakcja

 • Wydawca
 • Konsorcjum
 • Członkowie

Dla autorów

 • Informacje
 • Wskazówki
 • Recenzje

Kontakt

 • Adres
 • Telefon
 • E-mail

Dostęp otwarty

REPORT FROM THE 20TH SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE DIGITAL FUTURE OF CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN SOCIETIES AND ECONOMIES

Alina BETLEJ

Varia

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 3 (110) 2021 Data publikacji: 24 lutego 2022r.

Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

CZEGO MOŻEMY SIĘ NAUCZYĆ Z HISTORII CYWILIZACJI MAJÓW?

Alfred SKORUPKA

Doświadczenia historyczne i wyzwania przyszłości

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 2 (109) 2021 Data publikacji: 20 lutego 2022r.

Streszczenie Artykuł omawia historię cywilizacji Majów. Autor twierdzi, że dwie przyczyny upadku cywilizacji Majów: wojny między miastami- państwami oraz klęski ekologiczne są także niebezpieczeństwem dla współczesnych cywilizacji. Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

TRANSFORMATIONS OF THE INTERCULTURAL EDUCATION – PEDAGOGICAL EXPLORATIONS ON THE BORDERLANDS

Marek REMBIERZ

Varia: Interpretations

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 4 (111) 2021 Data publikacji: 27 lutego 2022r.

Streszczenie The article points out relations between sources and transformations of Polish intercultural pedagogy and variously understood borderland contexts, because - paradoxically - borderlands are situated in the centre of pedagogical interests. Borderlands are situated in many ways in the centre of Polish [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

TRANSFORMATIONS OF TOURISM IN THE SECOND DECADE OF THE XXI CENTURY. BASED ON AN ANALYSIS OF POLISH SOCIETY

Ewa BĄCZYŃSKA

Analysis of Contemporary Societies

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 4 (111) 2021 Data publikacji: 26 lutego 2022r.

Streszczenie This paper examines changes in tourism and main factors determining them in the years 2010 - 2020. The conducted research concerns not only polish society but also the generally applicable theoretical background of the spatial mobility phenomenon as well as explanation and typology of tourism. The main [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

CHALLENGE OF BALANCING ANALOG HUMAN (REAL LIFE) WITH DIGITAL HUMAN (ARTIFICIAL LIFE)

Filipe WILTGEN

Man and Machine: Today and in the coming Future

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 3 (110) 2021 Data publikacji: 23 lutego 2022r.

Streszczenie This paper presents differences between real human life and digital human life. Challenges related to convenience and balance between analogical life and digital life, observing benefits and harms of using digital equipment consistently among adults, children and young people. The digital behavior modern [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

MAN AND MACHINE IN THE PERSPECTIVE OF CONVERGENCE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Urszula ŻYDEK-BEDNARCZUK

Man and Machine: Today and in the coming Future

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 3 (110) 2021 Data publikacji: 23 lutego 2022r.

Streszczenie The subject of consideration is the relationship between man and machine in developing new technologies. It concerns communication, language, acting and performing appropriate social roles. Man in the mediatized world plays the role of: sender, user, prosumer and customer. Equipped with knowledge, competences [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ: „EUROPEJSKIE MIASTA W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA I PRZEKAZYWANIA EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO”

Małgorzata FIJAŁ

Wybrane Międzynarodowe aspekty prawa

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 2 (109) 2021 Data publikacji: 22 lutego 2022r.

Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

POZIOM ŚWIADOMOŚCI FINANSOWEJ OSÓB STARSZYCH W POLSCE

Agata TYMICKA

Wybrane Międzynarodowe aspekty prawa

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 2 (109) 2021 Data publikacji: 22 lutego 2022r.

Streszczenie Jak wskazują najnowsze badania, poziom świadomości finansowej wśród wszystkich grup demograficznych pozostaje na niskim poziomie i spada wraz z wiekiem respondenta. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie jaki jest poziom świadomości finansowej w populacji osób starszych w Polsce. Artykuł ma [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

ANALIZA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ŚWIADKA BĘDĄCEGO SPRAWCĄ CZYNU ZABRONIONEGO ZA FAŁSZYWE ZEZNANIA (ART. 233 § 1A K.K.) NA TLE REGULACJI PRAWNOMIĘDZYNARODOWYCH

Jan KLUZA

Wybrane Międzynarodowe aspekty prawa

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 2 (109) 2021 Data publikacji: 22 lutego 2022r.

Streszczenie Artykuł przedstawia problematykę dokonanej zmiany w zakresie penalizacji przestępstwa składania fałszywych zeznań. Na mocy nowelizacji z 2016 r. rozszerzono katalog tego czynu zabronionego o nowy typ polegający na sytuacji składania fałszywych zeznań lub zatajenia prawdy w celu uniknięcia odpowiedzialności [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

TRANSFORMACJA LINII ORZECZNICZEJ SĄDÓW POLSKICH W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SKUTECZNOŚCI UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH W WEWNĘTRZNYM PORZĄDKU PRAWNYM PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ – TEORIA A PRAKTYKA

Ben SASSI

Wybrane Międzynarodowe aspekty prawa

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 2 (109) 2021 Data publikacji: 22 lutego 2022r.

Streszczenie W okresie obowiązywania konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej stanowiska zajmowane przez Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny a także w niewielkim stopniu Trybunał Konstytucyjny, w przedmiocie relacji prawa międzynarodowego do prawa wewnętrznego, były niejednorodne. W szczególności można [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

PANDEMIA SARS-COV-2 A BEZPIECZEŃSTWO PERSONALNE I STRUKTURALNE

Włodzimierz CHOJNACKI

Pandemia Covid-19 - problem nie tylko krajowy

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 2 (109) 2021 Data publikacji: 20 lutego 2022r.

Streszczenie W artykule podjęto próbę wyjaśnia i uzasadnienia potrzeby podejmowania działań diagnostycznych i profilaktycznych, w walce z pandemią, opartych na strategii probabilistycznej podejmowania decyzji. Wskazano na istotne przesłanki możliwości ograniczania, dzięki ich zastosowaniu, przez instytucje i organizacje [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

BEZRADNOŚĆ NAUKI I EKSPERTÓW W OBLICZU PANDEMII

Ewa POLAK

Pandemia Covid-19 - problem nie tylko krajowy

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 2 (109) 2021 Data publikacji: 20 lutego 2022r.

Streszczenie Pandemia covid-19 pokazała, że pomimo potężnej wiedzy, jaką dysponuje współczesny człowiek, niewiele od niego zależy i że co prawda nauka często rozwiązuje problemy, ale też może kreować nowe, a wobec niektórych sytuacji jest bezradna. Celem przeprowadzonej analizy jest zweryfikowanie hipotezy, iż współczesna [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

ŚWIAT WIRTUALNY, ŚWIAT WIRALNY. CIENIE WYSZŁY Z JASKINI

Kazimierz KRZYSZTOFEK

Pandemia Covid-19 - problem nie tylko krajowy

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 2 (109) 2021 Data publikacji: 20 lutego 2022r.

Streszczenie Artykuł jest próbą krytycznej analizy stanowisk w kwestii społecznych skutków pandemii Covid-19 m.in. w kontekście technologii cyfrowych. Kuszę się o nakreślenie trendów, których ziarna kiełkowały już przed wirusem, inne zostały dopiero posiane przez pandemię. Uwaga powinna się w najbliższym czasie [...] Czytaj więcej.

Dostęp otwarty

CZEGO MOŻEMY SIĘ NAUCZYĆ Z HISTORII CYWILIZACJI MAJÓW?

Alfred SKORUPKA

Doświadczenia historyczne i wyzwania przyszłości

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 2 (109) 2021 Data publikacji: 20 lutego 2022r.

Streszczenie Artykuł omawia historię cywilizacji Majów. Autor twierdzi, że dwie przyczyny upadku cywilizacji Majów: wojny między miastami- państwami oraz klęski ekologiczne są także niebezpieczeństwem dla współczesnych cywilizacji. Czytaj więcej.