EN   PL

Open access

IDEA OF SUSTAINABLE SOCIETY CHALLENGE FOR CONTEMPORARY SOCIAL INNOVATION

Małgorzata GOTOWSKA1, Paweł ANTOSZAK2

Sustainable Development – Some Challenges

Publication language: Polish

Journal article

Transformations No. 1-2 (104-105) 2020 Publication date: 14 February 2022

Article No. 20220214162845208

Keywords: innovations, social innovations, sustainable society

Abstract The aim of this article is attempt to present the challenges for contemporary social innovation in terms of sustainable society. The article presents the role of innovation in the Europe 2020 Strategy Innovation is one of the five main objectives of this strategy. That is why it seems important to implement innovation of a different nature, including innovation, solving social problems. The study used the method of case study, which helped provide some social innovations implemented in Poland and in Europe.

  1. Katedra Organizacji i Zarządzania, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

    E-mail: m.gotowska@utp.edu.pl

  2. Zakład Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

    E-mail: pawelantoszak@ukw.edu.pl