EN   PL

Redakcja

Redakcja:

Prezes i Redaktor Naczelna

Dr Alina BETLEJ

Centrum Socjologicznych Badań nad Gospodarką i Internetem,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Lublin,
Fundacja Edukacyjna TRANSFORMACJE, Warszawa
alinabetlej@gmail.com

Editor-in-Chief

Prof Lech W. Zacher

10.03.1942 - 30.09.2022

Z-ca Redaktora Naczelnego

Dr hab. Małgorzata SKÓRZEWSKA-AMBERG, prof. ALK

Kolegium Prawa,
Akademia Leona Koźmińskiego,
Warszawa
msa@domus-amberg.com

Z-ca Redaktora Naczelnego

Dr hab. Włodzimierz CHOJNACKI, prof. SGGW

Katedra Socjologii,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,
Warszawa
wlodzimierz_chojnacki@sggw.edu.pl

Z-ca Redaktora Naczelnego

Prof. Mauro MAGATTI

Dept. of Sociology & ARC Centre for the Anthropology of Religion and Cultural Change,
University Cattolica del Sacro Cuore,
Milan,
Italia
mauro.magatti@unicatt.it

Z-ca Redaktora Naczelnego

Prof. Dora MARINOVA

Sustainability Policy Institute,
Curtin University,
Perth,
Australia
D.Marinova@curtin.edu.au

Z-ca Redaktora Naczelnego

Prof. dr hab. Tadeusz MICZKA

Instytut Nauk o Kulturze,
Uniwersytet Śląski,
Katowice
tmiczka@interia.pl

Z-ca Redaktora Naczelnego

Prof. Sangeeta SHARMA (em.)

Dept. of Public Administration,
University of Rajasthan,
Jaipur,
India
sageetajpr2004@yahoo.co.in

Sekretarz Redakcji

Dr Alina DANILEVICA

Institute of Humanities and Social Sciences,
Daugavpils University,
Łotwa
alina.danilevica@du.lv

Zespół redakcyjny:

Redaktor statystyczny

Prof. dr hab. Mirosław GEISE

Instytut Nauk Politycznych,
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,
Bydgoszcz

Redaktor językowy - język polski

Prof. dr hab. Urszula ŻYDEK-BEDNARCZUK

Wydział Filologiczny,
Uniwersytet Śląski,
Katowice

Główny informatyk, Konsultant ds. nowych technologii

Dr hab. inż. Grzegorz KOMARZYNIEC

Katedra Elektrotechniki i Elektrotechnologii,
Politechnika Lubelska,
Lublin gkomarzyniec@pollub.pl

Konsultant ds. opracowania redakcyjnego i technicznego

Dr Grzegorz TUTAK

Katedra Teorii Polityki i Studiów Wschodnich,
KUL,
Lublin
Grzegorz.tutak@kul.pl

Mgr Maciej ZAJĄC

Instytut Filozofii,
Uniwersytet Warszawski,
Warszawa

Wydawca:

Fundacja Edukacyjna „Transformacje"

Al. Jana Pawła II 80 lok. 80,
00-175 Warszawa
redakcjatransformacje@gmail.com

Konsorcjum wydawnicze:

We współpracy z konsorcjum wspierającym (instytucje i stowarzyszenia):

Prof. Mauro Magatti

Universita Cattolica del S. Cuore,
Dept. of Sociology & ARC Centre for the Anthropology of Religion and Cultural Change,
Milan,
Italia

Prof. Vladimer Papava – Rektor

Ivane Jarakhishvili Tbilisi State University,
Center for Analysis and Forecasting,
Tbilisi,
Gruzja

Prof. Beata Gontarz – Dyrektor

Uniwersytet Śląski, Instytut Nauk o Kulturze, Katowice

Prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak – Dziekan

Politechnika Śląska,
Wydział Organizacji i Zarządzania,
Zabrze

Prof. dr hab. Aleksandra Kuzior – Prezes

Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju,
Zabrze

Prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak – Prezes

Polskie Towarzystwo Oceny Technologii

Prof. dr hab. Krystyna Błeszyńska

Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie

Międzynarodowa Rada Redakcyjna

Prof. Leslie Bash

University College London, UK

Prof. Peter Bołtuć

Department of Philosophy Associated Faculty, Computer Science University of Illinois Springfield, USA; Department of Management Theory Warsaw School of Economics, Poland

Prof. Meinolf Dierkes

Science Center (WZB), Berlin, RFN

Prof. Günter Getzinger

Alpen-Adria Universität Klagenfurt, Austria

Prof. Larisa A. Gromova

Herzen State, Pedagogical University St. Petersburg, Rosja

Prof. David Hemphill

San Francisco State Univ. San Francisco, USA

Prof. Jerzy Kisielnicki

Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Prof. Rudolf zur Lippe

Oldenburg Universität Oldenburg, RFN

Prof. Jerzy Mikułowski-Pomorski

Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków

Prof. Vladimer Papava

Tbilisi State University, Tbilisi, Gruzja

Prof. Lucjan Pawłowski

Politechnika Lubelska, Lublin

Prof. (Eng.) Alan R. Porter

Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA, USA

Prof. Encarnación Soriano Ayala

University of Almeria, Hiszpania

Prof. Jan Szmyd

Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

Prof. Albert H. Teich

American Association for the Advancement of Science Washington, D.C., USA

Prof. Danuta Zalewska

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

Prof. Vladimir Menshikov

Daugavpils University, Łotwa

Dr Clement Bezold

Institute for Alternative Futures, Alexandria, VA, USA

Prof. Olga Brusylovska

Odessa National Mechnika University, Ukraina

Prof. Dariusz T. Dziuba

WNE, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Prof. Tomasz Goban-Klas

Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Prof. Armin Grunwald

Institute of Technology FZK, Karlsruhe, RFN

Prof. Andrzej Kiepas

Politechnika Śląska Zabrze

Prof. Kazimierz Krzysztofek

Uniwersytet Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa

Dr Michael Maccoby

The Maccoby Group PC, Washington, D.C., USA

Prof. Małgorzata Molęda – Zdziech

Szkoła Głowna Handlowa, Warszawa

Prof. Andrzej Papuziński

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

Prof. (inż.) Karol L. Pelc

Michigan Technological University Houghton, Ml, USA

Prof. Bazyli Poskrobko

Uniwersytet w BiałymstokuBiałystok

Prof. Marek S. Szczepański

Uniwersytet Śląski, Katowice

Prof. (em.) Wiesław Sztumski

Uniwersytet Śląski, Katowice

Prof. (inz.) Andrzej A. Wierzbicki

Instytut Łączności Warszawa

Prof. Katarzyna Żukrowska

Szkoła Główna Handlowa Warszawa

Prof. Włodzimierz Humeniuk

Iwano-Frankiwski Narodowy Techniczny, Ukraina

Prof. Krystyna Błeszyńska

Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie, Warszawa

Prof. (Eng.) Czesław Cempel

Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa

Prof. Nikolai Genov

School of Advanced Social Studies, Nova Gorka, Słowenia

Prof. Janusz Golinowski

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

Prof. Lesław Haber

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, Kraków

Prof. Filipe Wiltgen

Universidade de Taubaté, Brazylia

Prof. Wojciech Lamentowicz

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Gdynia

Prof. Ali A. Mazrui

State University of New York, Binghampton, N.Y., USA

Prof. Józef Oleński

Uczelnia Łazarskiego, Warszawa

Prof. Murman Kvaratskhelia

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Gruzja

Prof. Ewa Polak

Pomorsko-Kujawsak Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Bydgoszcz

Prof. (inż.) Piotr Sienkiewicz

Wojskowa Akademia Techniczna Warszawa

Prof. Agnieszka Szewczyk

Uniwersytet Szczeciński, Szczecin

Prof. (inż.) Andrew S. Targowski

Western Michigan University Kalamazoo, Ml, USA

Prof. Christoph Wulf

Freie Universität, Berlin, RFN

Prof. Marisennayya Senapathy

Wolaita Sodo University, Etiopia