EN   PL

O piśmie

Transformacje są pismem interdyscyplinarnym, recenzowanym, wychodzącym od 1992 roku. Poświęcone są m.in. problematyce:

  • transformacji cywilizacyjnych i kulturowych,
  • społeczeństwa informacyjnego i społeczeństwa wiedzy,
  • zagadnieniom globalizacji,
  • kwestiom rozwoju trwałego,
  • filozofii politycznej i aksjologii,
  • dociekania przyszłości.

Transformacje są charakterystyczną formą i sposobem funkcjonowania, rozwoju, trwania świata ludzi. Ich wszechobecność i znaczenie skłania do uważania kategorii transformacji za swoisty paradygmat w badaniu rozwoju techniki, cywilizacji, społeczeństwa, kultury, wartości i przekonań. Konsekwencje i potencjalności zmian i przeobrażeń wymagają nowych metodologicznych podejść i narzędzi, nowych wizji oraz innowacji teoretycznych, a także budowania zdolności do radzenia sobie nie tylko dziś, ale i w przyszłości.

Ważnym celem niniejszego pisma jest także promowanie inter-, multi- i transdyscyplinarności w badaniach i analizach, orientacji prospektywnej oraz myślenia strategicznego i globalnego. Horyzont poznawczy zamieszczanych tekstów jest bardzo szeroki – od ujęć teoretycznych i metodologicznych przez tematykę krajową i regionalną do globalnej oraz empirycznej. Opisy i ewaluacje konkretnych doświadczeń są też przedmiotem zainteresowań pisma.

Transformacje mają zasięg miedzynarodowy. W 2012 roku podpisaliśmy umowę licencyjną z globalną bazą danych EBSCO Publishing (Ipswich , MA, USA). Od 2013 roku indeksuje nas INDEX COPERNICUS. Od 2014 roku jesteśmy na liście ERIH+.

Ukazuje się cztery razy do roku w języku polskim oraz angielskim (odrębne teksty).

ISSN 1230-0292
e-ISSN 2719-7158
Punktacja MNiSW: 70 pkt.