EN   PL

Dostęp otwarty

ANARCHIZM METODOLOGICZNY I JEGO WARTOŚĆ POZNAWCZA

Magdalena SZPUNAR1

Transformacje cywilizacyjne – między wiedzą, wrażliwością i wyobraźnią socjologiczną

Język publikacji: polski

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1 (112) 2022 Data publikacji: 30 marca 2022r.

Artykuł Nr 20220330173440803

Słowa kluczowe: anarchizm metodologiczny, anarchizm epistemologiczny, zasada anything goes, nauka post-normalna, zbłąkany racjonalizm

Streszczenie Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych założeń anarchizmu epistemologicznego Paula K. Feyerabenda. W artykule przedstawiono, jaką wartość dla procesu poznawczego, metodologii, oraz rozwoju nauki niesie ze sobą anarchizm metodologiczny, ale także jakie kontrowersje wiążą się ze stosowaniem tego stanowiska. Nauka zgodnie z ideami anarchizmu metodologicznego, zostaje potraktowana jako jedna z wielu możliwości poznawania rzeczywistości, nie posiadająca monopolu na orzekanie o prawdzie. Omówiona zostaje również sformułowana przez Feyerabenda zasada anything goes i jej znaczenie dla określonych procedur metodologicznych.

  1. Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska

    ORCID: 0000-0003-1245-5531

    E-mail: magdalena_sz@wp.pl