EN   PL

Dostęp otwarty

TECHNIKA – WARTOŚCI – TRWAŁY ROZWÓJ (Refleksja o zmieniających się relacjach, znaczeniach i praktykach społecznych)

Lech W. ZACHER1

ROZUMIENIE TECHNIKI – TEORIE I INTERPRETACJE

Język publikacji: polski

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1–2 (88–89) 2016 Data publikacji: 12 maja 2016r.

Artykuł Nr 20160512210733621

Słowa kluczowe: technika, wartości, systemy, rewolucje, konteksty, wyzwania rozwojowe

Streszczenie Narracja dotycząca relacji technika–wartości wymaga analizy obu tych kategorii oraz ich kontekstualizacji. W praktyce społecznej technika i wartości ulegają istotnym przeobrażeniom, często rewolucyjnym. Przybierają formy systemowe i wzajemnie na siebie oddziaływają. Od czasu rewolucji przemysłowej systemy techniczne zdają się mieć przewagę nad społecznymi i aksjologicznymi. Pogłębia to współczesna rewolucja informacyjna, która obok efektów wysoce pozytywnych generuje również ryzyka i skutki negatywne. Efekty industrializacji, urbanizacji, informatyzacji i denaturalizacji człowieka i jego otoczenia prowadzą do poszukiwań teoretycznych i praktyk społecznych związanych z ideą rozwoju trwałego.

  1. Akademia Leona Koźmińskiego, Katedra Nauk Społecznych

    E-mail: lzacher@kozminski.edu.pl