EN   PL

Dostęp otwarty

RECONFIGURATIONS IN THE WORLD SYSTEM – BETWEEN THE OLD DRIVING FORCES AND NEW NETWORKS

Lech W. ZACHER1

Global Problems – Future – Politics – Values

Język publikacji: angielski

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 3-4 (78-79) 2013 Data publikacji: 13 listopada 2013r.

Artykuł Nr 20131113202827293

  1. Center of Impact Assessment Studies and Forecasting, Kozminski University, Poland

    E-mail: lzacher@kozminski.edu.pl