Dostęp otwarty

MEDIACJA JAKO ELEMENT ZARZĄDZANIA WIZERUNKIEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. ZARYS PROBLEMATYKI

Waldemar JAGODZIŃSKI1

Regulacje prawne w obliczu cyfrowej rewolucji- wybrane aspekty

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 2 (113) 2022 Data publikacji: 30 czerwca 2022r.

Artykuł Nr 20220630203240292

Słowa kluczowe: mediacja, konsensualne formy rozstrzygania sporów, wizerunek administracji publicznej, aksjologia prawa administracyjnego

Streszczenie Celem artykułu jest zaprezentowanie mediacji w postępowaniu administracyjnym, jednej z konsensualnych form rozstrzygania sporów, jako instytucji prawnej umożliwiającej zarządzanie wizerunkiem administracji publicznej.

  1. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Polska

    ORCID: 0000-0002-6148-8703

    E-mail: waldek_jagodzinski@wp.pl