Dostęp otwarty

REKOMPOZYCJE W WIELOWYMIAROWOWYM PODZIALE SPOŁECZEŃSTW ERY CYFROWEJ

Włodzimierz CHOJNACKI1

Wiedza, kultura i wartości w społeczeństwie cyfrowym- konteksty teoretyczne

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 2 (113) 2022 Data publikacji: 30 czerwca 2022r.

Artykuł Nr 20220630181854837

Słowa kluczowe: rekompozycja, nadmiarowość, emergentność, bifurkacja, konfiguracje globalne, dezintegracja pozytywna, fragmentaryzacja rodziny, wirtualne społeczeństwo, elity cyfrowe, e-technologie

Streszczenie W artykule podjęto próbę interdyscyplinarnej analizy zmian, które pomieszczają się w obszarze nauki o cywilizacji, nauki o złożoności, cybernetyki, socjologii, psychologii oraz nauk o bezpieczeństwie. Dużo uwagi poświęcono celom, przyczynom i skutkom rekompozycji, nadmiarowości oraz konfiguracji globalnej. W erze cyfrowej bardziej jesteśmy zainteresowani szybkimi efektami całościowych zmian w społeczeństwie, gospodarce, edukacji oraz pracy i wypoczynku, niż pojęciom i koncepcją, które je opisują. Celem artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie: Na ile rekompozycja, nadmiarowość, emergentność , bifurkacja, w erze cyfrowej reprodukują zmiany cywilizacyjne i kulturowe, w tym władzę, kontrolę i struktury społeczne, a na ile je transformują w kierunku zrównoważonego rozwoju społecznego, ekonomicznego i ekologicznego? W poszukiwaniu odpowiedzi na powyższe pytania zastosowano metody desk research i metaanalizę oraz przegląd literatury (state of art.), które umożliwiły udzielenie odpowiedzi na powyższe pytanie poprzez wykorzystanie potencjału zawartego w literaturze poprzez jakościową analizę treści, danych statystycznych oraz analizę historyczno-porównawczą.

  1. Wydział Socjologii i Pedagogiki w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

    ORCID: 0000-0003-2306-3066

    E-mail: wlodzimierz.chojnacki@gmail.com