Dostęp otwarty

NOWE MEDIA TOTALNE – INTRUZ W NASZYM DOMACH

Kazimierz KRZYSZTOFEK1

Wiedza, kultura i wartości w społeczeństwie cyfrowym- konteksty teoretyczne

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 2 (113) 2022 Data publikacji: 30 czerwca 2022r.

Artykuł Nr 20220630181048618

  1. Instytut Nauk Społecznych, Uniwersytet SWPS, Warszawa

    ORCID: : 0000-0002-1772-8861

    E-mail: kkrzysz1@swps.edu.pl