Dostęp otwarty

AKTYWIZM W DOBIE MEDIÓW 2.0: PRZYPADEK AKCJI #HOT16CHALLENGE2

Klaudia ŻUBRYK1

Od technologii społecznych do społeczeństwa nowych technologii?

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 2 (113) 2022 Data publikacji: 30 czerwca 2022r.

Artykuł Nr 20220630181004907

Słowa kluczowe: aktywizm, media społecznościowe, media 2.0, crowdfunding, analiza przypadku, hot16challenge2

Streszczenie Formy aktywizmu obywatelskiego w dobie mediów 2.0 przyjmują różne postaci, adekwatne do sytuacji społeczno-politycznej i gospodarczej. Poniższy artykuł dotyczy crowdfungowej inicjatywy #hot16challenge2, która wyłoniła się w pierwszej fali pandemii koronawirusa. Obnażyła ona mechanizmy działania tego typu inicjatyw oraz jej subwersywny potencjał ze względu na kryzysowe społeczno-polityczno-gospodarcze tło. Celem artykułu jest wskazanie wymiarów aktywistycznych akcji #hot16challenge2, szczególnie w kontekście badań nad crowdfundingiem oraz praktyk, które określam mianem sprzeciwu obywatelskiego.\r\n

  1. Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Polska

    ORCID: 0000-0002-3773-9904

    E-mail: klaudia.zubryk@gmail.com\r\n