Dostęp otwarty

SPOŁECZEŃSTWO 5.0: REFLEKSJA KRYTYCZNA

Joanna GRUDOWSKA1, Dominik ZIELIŃSKI2

Od technologii społecznych do społeczeństwa nowych technologii?

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 2 (113) 2022 Data publikacji: 30 czerwca 2022r.

Artykuł Nr 20220630180351727

Słowa kluczowe: Społeczeństwo 5.0, Studia nad Nauką i Technologią, innowacje, technologie, zarządzanie innowacjami, Japonia

Streszczenie Społeczeństwo 5.0 to koncepcja wywodząca się z Japonii, która zakłada rozwiązanie problemów społecznych dzięki rozwojowi technologii cyfrowych. Artykuł rekonstruuje założenia koncepcji Społeczeństwa 5.0 w wymiarach paradygmatu polityczno-strategicznego i rozwojowego, zarządzania innowacjami oraz głębokiej zmiany społecznej. Program społeczeństwa 5.0 zostaje umieszczony w teoretycznych ramach interdyscyplinarnych studiów nad nauką i technologią. Społeczeństwo 5.0 ma zwiastować nowoczesną rekonstrukcję społeczną, natomiast pokładając nadzieję w innowacjach technologicznych zdradza ugruntowanie w nienowoczesnej, oświeceniowej tradycji myślowej. Społeczeństwo 5.0 zyskuje międzynarodową popularność, co zwiększa szansę na rzeczywistą realizację tej japońskiej wizji technokratycznego ładu. Analiza literatury naukowej oraz opracowań z branży cyfrowej przedstawiona w artykule wskazuje, że społeczeństwo 5.0 przyjmowane jest bezrefleksyjnie: nie dostrzega się ograniczeń i ryzyk stojących za tą koncepcją.

  1. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

    ORCID: 0000-0002-5175-1846

    E-mail: agrudowska50@interia.pl

  2. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

    ORCID: 0000-0002-8840-8793

    E-mail: dominik.zieliski2@gmail.com