Dostęp otwarty

PUŁAPKI ZBŁĄKANEGO RACJONALIZMU

Magdalena SZPUNAR1

Wiedza, kultura i wartości w społeczeństwie cyfrowym- konteksty teoretyczne

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 2 (113) 2022 Data publikacji: 30 czerwca 2022r.

Artykuł Nr 20220630175646451

Słowa kluczowe: zbłąkany racjonalizm, paradygmat scjentystyczny, anty-teoria, myślenie metaforyczne

Streszczenie Celem artykułu jest zaprezentowanie Husserlowskiej kategorii zbłąkanego racjonalizmu i jego konsekwencji dla rozumienia i sposobów uprawiania nauki. Autorka stara się udzielić odpowiedzi na pytanie dlaczego paradygmat scjentystyczny, zafiksowanie na metodologicznej precyzji i fetyszyzacja tego, co empirycznie sprawdzalne, bywa zgubne i dysfunkcjonalne. Poznanie naukowe zostaje potraktowane jako proces uwikłany w sferę przekonań, wartości, ale także emocji. Tym samym, emocje zostają potraktowane jako kognitywnie wartościowe, nie pozostając w opozycji do tego, co poznawcze.

  1. Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

    ORCID: 0000-0003-1245-5531

    E-mail: magdalena_sz@wp.pl