Dostęp otwarty

FILOZOFIA PROCESU W ŚWIETLE ZARZĄDZANIA ZMIANĄ

Alfred SKORUPKA1

Zmiana społeczna, pandemia- jako kategorie analizy współczesnego społeczeństwa

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 2 (113) 2022 Data publikacji: 30 czerwca 2022r.

Artykuł Nr 20220630174503515

Słowa kluczowe: filozofia procesu, zarządzanie zmianą, Alfred N. Whitehead, filozofia, zarządzanie

Streszczenie Artykuł omawia podstawowe założenia filozofii procesu oraz podstawowe założenia zarządzania zmianą. Autor twierdzi, że obie dyscypliny – filozofia i zarządzanie mogą być komplementarne, ponieważ zajmują się z różnych perspektyw podobnymi problemami. Filozofia procesu, która głosi, że w rzeczywistości wszystko podlega zmianom - stanowi więc uzasadnienie dla zarządzania zmianą.

  1. Katedra Inżynierii Produkcji, Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Śląska, Katowice, Polska

    ORCID: 0000-0002-0360-6564

    E-mail: alfred.skorupka@polsl.pl