Dostęp otwarty

NA MARGINESIE PANDEMII. GLOSA DO PROBLEMATYKI WYKLUCZENIA CYFROWEGO OSÓB STARSZYCH

Violetta KRAWCZYK-WASILEWSKA1

Zmiana społeczna, pandemia- jako kategorie analizy współczesnego społeczeństwa

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 2 (113) 2022 Data publikacji: 30 czerwca 2022r.

Artykuł Nr 20220630171813899

Słowa kluczowe: seniorzy, wykluczenie cyfrowe, pandemia COVID-19

Streszczenie Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na całkowite lub częściowe wykluczenie cyfrowe osób starszych, stanowiących prawie 20% polskiego społeczeństwa. Problematyka ta boleśnie uwidoczniła się zwłaszcza w okresie pandemii COVID-19 w związku z zarządzeniami epidemiologicznymi i procedurami opartymi na technologii cyfrowej, co wywoływało poczucie bezradności i wykluczenia społecznego seniorów, często okupionego stresem, chorobą i śmiercią. Pandemia uwidoczniła, że dobrostan seniorów wymaga ich pilnej edukacji w zakresie obsługi technologii informacyjnokomunikacyjnych, ale też społecznej empatii ze strony biurokratów reprezentowanych przez młodsze pokolenia.

  1. Instytut Entologii i Antropologii Kulturowej, Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytet Łódzki, Polska

    E-mail: violetta.wasilewska@uni.lodz.pl