Dostęp otwarty

PORTRET POLSKIEGO SENIORA W ZWIERCIADLE UE – REFLEKSJE PEDAGOGICZNE

Małgorzata ORŁOWSKA1

Jednostka w Internecie – wybrane aspekty

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1 (112) 2022 Data publikacji: 30 marca 2022r.

Artykuł Nr 20220330200637185

Słowa kluczowe: seniorzy, 2020 – 2030 Dekada Aktywnego Starzenia Się, jakość życia, partycypacja społeczna, środowisko życia, deprywacja potrzeb, wykluczenie społeczne

Streszczenie Jakość życia współczesnego człowieka stałą się tematem modnym i przedmiotem zabiegów licznych lobby i zainteresowania polityków. W krajach rozwiniętych od dawna daje się zaobserwować procesy starzenia się społeczeństw. Odpowiadając na wyzwania epoki, WHO proklamowała lata 2020 – 2030 jako „Dekadę Aktywnego Starzenia Się”. Problem staje się istotny zwłaszcza w sytuacji traumy społecznej spowodowanej epidemią, która wyostrzyła dotychczasowe procesy społeczne i je przewartościowała. Istnieje zatem istotna potrzeba diagnozy jakości życia seniorów. Szersza perspektywa UE pozwoli ujawnić istniejące różnice między Polakami, a ich rówieśnikami z innych krajów UE – 28. Pozwoli też wskazać obszary deprywacji potrzeb oraz określić kierunki potencjalnych działań na rodzimym gruncie.

  1. Katedra Pedagogiki, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, Polska

    ORCID: 0000-0003-1851-0335

    E-mail: malgorzata.m.orlowska@gmail.com