Dostęp otwarty

KRADZIEŻ TOŻSAMOŚCI W INTERNECIE NA PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Szymon NAWROCKI1

Jednostka w Internecie – wybrane aspekty

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1 (112) 2022 Data publikacji: 30 marca 2022r.

Artykuł Nr 20220330200050769

Słowa kluczowe: Kradzież tożsamości, cyberprzestępczość, internet, hasła, Facebook, portale społecznościowe, wykorzystanie wizerunku

Streszczenie Celem artykułu jest próba przedstawienia podstawowych zagadnień związanych z kradzieżą tożsamości występującą w internecie. Został w nim położony szczególny nacisk na zagrożenie kradzieżą tożsamości w portalach społecznościowych. Autor przedstawia również podstawowe sposoby na zapobieganie i zmniejszanie (ograniczanie, minimalizowanie) skutków kradzieży tożsamości. Przedstawiono także do jakich celów przestępcy wykorzystują pozyskany wizerunek ofiary. Zwrócona została również uwaga na kwestię prawną związaną z omawianym zagadnieniem występującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

  1. Wydziału Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu, Polska

    ORCID: 0000-0002-7578-6947

    E-mail: szymonnawrocki@tlen.pl