Dostęp otwarty

OGÓLNA SZTUCZNA INTELIGENCJA Z FILOZOFICZNEGO PUNKTU WIDZENIA

Alfred SKORUPKA1

Transformacje cyfrowe – potencjały zmian

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1 (112) 2022 Data publikacji: 30 marca 2022r.

Artykuł Nr 20220330181808810

Słowa kluczowe: sztuczna inteligencja, ogólna sztuczna inteligencja, transhumanizm, filozofia, etyka

Streszczenie Niektórzy uczeni przewidują, że Ogólna Sztuczna Inteligencja, jeśli uda się człowiekowi ją stworzyć mogłaby rządzić światem i ludzkością. Autor artykułu rozważa ten problem z filozoficznego punktu widzenia. Artykuł zaczyna się od krótkiej charakterystyki zagadnień dotyczących SI; następnie, autor zajmuje się etyką, którą niesie ze sobą SI, dalej – problemem, czy superinteligencja ma stanowić „koniec historii”, wreszcie – rozważa, czy SI może być zagrożeniem dla ludzkości. Konkluzjami pracy jest, że pomysł aby SI rządziła światem jest raczej „fantastyczny”, tym niemniej, niepodobna lekceważyć wielu zastosowań SI w życiu człowieka i udogodnień, które ona ze sobą niesie.

  1. Katedra Inżynierii Produkcji, Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Śląska, Katowice, Polska

    ORCID: 0000-0002-0360-6564

    E-mail: alfred.skorupka@polsl.pl