Dostęp otwarty

REFLEKSJA FUTUROLOGICZNA NA KANWIE IDEI ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO

Wiesław SZTUMSKI1

Transformacje cyfrowe – potencjały zmian

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1 (112) 2022 Data publikacji: 30 marca 2022r.

Artykuł Nr 20220330181143635

Słowa kluczowe: degradacja środowiska, matanoia, deficyt surowców, neoniewolnictwo, nowe zdziczenie, potencjał adaptacyjny

Streszczenie Artykuł zawiera przemyślenia autora o tym, co czeka ludzkość w najbliższej przyszłości, prawdopodobnie jeszcze w tym stuleciu. A rysuje się ona dramatycznie. Na przekór ostrzeżeń ekologów i idei rozwoju zrównoważonego ludzie nadal nieodpowiedzialnie rujnują środowisko przyrodnicze i inne gatunki fauny. Redukują bioróżnorodność, dzięki której żyją i niszczą mechanizmy równowagowe, co osłabia stabilność tego środowiska. Bez opamiętania eksploatują będące już na wyczerpaniu złoża surowców kopalnych i niekopalnych oraz wody i tlenu. Nie przeciwstawiają się też nadmiernej degradacji środowiska społecznego, przez co staje się ono coraz bardziej ryzykowne, niestabilne, chaotyczne, nieprzewidywalne i pełne zaostrzających się sprzeczności. Dają się coraz bardziej ogłupiać politykom i korporatokratom, wskutek czego trącą zdrowy rozsądek, instynkt samozachowawczy i wolność. Bezkrytycznie ulegają nowym standardom mody, wypowiedzi, zachowania się i myślenia, które przeczą standardom, tradycyjnie uznawanym za dobre lub poprawne. Przyczynia się do tego nadmierna wiara w dobrodziejstwa płynące z mocy nauki i postępu technicznego, ideologie przesadnego liberalizmu i konsumpcjonizmu oraz powszechny kult pieniądza. Władcy świata ignorują raporty ekspertów ukazujące realne zagrożenia i złowróżbne scenariusze kolapsu ludzkości. Zawrócenie z drogi wiodącej w przepaść wydaje się możliwe dzięki Nowej Matanoi i Nowemu Oświeceniu mas. Gdyby to się udało, lidzkość wkroczyłaby w nową fazę rozwoju w epoce antropocenu i zyskałaby szanse na jeszcze dłuższe przetrwanie.

  1. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska

    ORCID: 0000-0002-6353-7206

    E-mail: ws34@op.pl