Dostęp otwarty

REALISTYCZNA UTOPIA. W STRONĘ CYFROWEJ RYWALIZACJI MOCARSTW

Janusz GOLINOWSKI1

Transformacje cyfrowe – potencjały zmian

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1 (112) 2022 Data publikacji: 30 marca 2022r.

Artykuł Nr 20220330175817443

Słowa kluczowe: globalne innowacje, globalni gracze, technologie cyfrowe, autorytaryzm, cyfrowa tyrania

Streszczenie Globalny krajobraz innowacji zmienia się gwałtownie ze względu na rosnące znaczenie cyfryzacji, inwestycji niematerialnych i pojawienia się Chin. Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki rywalizacji gospodarczej i politycznej państw o statusie mocarstwowym. Globalizacja przepływów finansowych, wzrost ilości zagranicznych inwestorów, nasilenie globalnej lokalizacji produkcji- wszystko to tworzy nowe warunki zmiany zarówno na poziomie gospodarki jak i polityki. W krajach rozwiniętych demokracja liberalna zostanie poddana dużym „testom na wytrzymałość” w XXI wieku. Jest wystawiona na silne oddziaływanie takich megatrendów jak m.in.: globalizacja i cyfrowa rewolucja. Te megatrendy generują i uwalniają bardzo poważne konflikty wewnętrzne i zewnętrzne. Demokracja liberalna albo będzie w stanie szybko zmienić swe instytucje tak, aby potrafiły stawić czoła megatrendom XXI wieku, albo padnie łupem nowej odmiany autorytaryzmu, lub cyfrowej tyrani w ciągu 20-30 lat.

  1. Katedr Teorii Polityki i Zarządzania Sferą Publiczną, Wydział Nauk o Polityce i Administracji, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Polska

    ORCID: 0000-0002-2829-873X

    E-mail: janusz.golinowski@gmail.com