Dostęp otwarty

ZWROT CYFROWY: SPOŁECZEŃSTWO ROZPROSZONE

Kazimierz KRZYSZTOFEK1

Transformacje cywilizacyjne – między wiedzą, wrażliwością i wyobraźnią socjologiczną

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1 (112) 2022 Data publikacji: 30 marca 2022r.

Artykuł Nr 20220330175038163

Słowa kluczowe: różnicowanie się społeczeństw, rewolucja przemysłowa, renealogizacja wytwórczości

Streszczenie Autor analizuje zjawiska, które nadają dynamiki procesom społeczno-ekonomicznym w kierunku ich różnicowania się współczesnych społeczeństw. Charakteryzuje on najważniejsze trendy społeczne w wybranych okresach historycznych, poczynając od pierwszej rewolucji przemysłowej. Autor stawia zasadnicze pytanie, czy współcześnie mamy do czynienia z jakimś nowym cyklem kultury jeszcze trudnym do zdefiniowania, ale nawiązującym do najwcześniejszych epok w kulturze? W poszukiwaniu odpowiedzi, rozważa między innymi problem kontroli nad procesami wytwórczymi i społecznymi, przemian gospodarczych, zróżnicowania kodów wzbogacających komunikację, zakłóceń semantycznych i aksjologicznych, reanalogizacji wytwórczości, rozproszenia społeczeństw.

  1. Instytut Nauk Społecznych, Uniwersytet SWPS, Warszawa, Polska

    ORCID: 0000-0002-1772-8861

    E-mail: kkrzysz1@swps.edu.pl