Dostęp otwarty

SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ: „EUROPEJSKIE MIASTA W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA I PRZEKAZYWANIA EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO”

Małgorzata FIJAŁ1

Wybrane Międzynarodowe aspekty prawa

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 2 (109) 2021 Data publikacji: 22 lutego 2022r.

Artykuł Nr 20220222184630117

  1. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków, Polska

    ORCID: 0000-0002-4267-1908

    E-mail: fijalmalgorzata@gmail.com