Dostęp otwarty

BEZRADNOŚĆ NAUKI I EKSPERTÓW W OBLICZU PANDEMII

Ewa POLAK1

Pandemia Covid-19 - problem nie tylko krajowy

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 2 (109) 2021 Data publikacji: 20 lutego 2022r.

Artykuł Nr 20220220205905528

Słowa kluczowe: pandemia, COVID-19, nauka, eksperci

Streszczenie Pandemia covid-19 pokazała, że pomimo potężnej wiedzy, jaką dysponuje współczesny człowiek, niewiele od niego zależy i że co prawda nauka często rozwiązuje problemy, ale też może kreować nowe, a wobec niektórych sytuacji jest bezradna. Celem przeprowadzonej analizy jest zweryfikowanie hipotezy, iż współczesna cywilizacja naukowo – techniczna nie gwarantuje światu bezpieczeństwa i przewidywalności oraz że pandemia przyczyniła się do ujawnienia wielu słabości systemowych, organizacyjnych i kompetencyjnych. Niespójność i zmienność, a czasami nieobiektywność opinii na temat koronawirusa spowodowała osłabienie autorytetu nauki i reprezentujących ją uczonych.

  1. Instytut Ekonomii, Uniwersytet SWPS, Kujawsko_pomorska Szkoła Wyzsza w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Polska

    ORCID: 0000-0002-6584-3506