Dostęp otwarty

ŚWIAT WIRTUALNY, ŚWIAT WIRALNY. CIENIE WYSZŁY Z JASKINI

Kazimierz KRZYSZTOFEK1

Pandemia Covid-19 - problem nie tylko krajowy

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 2 (109) 2021 Data publikacji: 20 lutego 2022r.

Artykuł Nr 20220220205400959

Słowa kluczowe: zmiana społeczna, sieci, pandemia, Covid-19, technologie cyfrowe, trendy

Streszczenie Artykuł jest próbą krytycznej analizy stanowisk w kwestii społecznych skutków pandemii Covid-19 m.in. w kontekście technologii cyfrowych. Kuszę się o nakreślenie trendów, których ziarna kiełkowały już przed wirusem, inne zostały dopiero posiane przez pandemię. Uwaga powinna się w najbliższym czasie skupić na nowych azymutach myślenia. To są wyłaniające się pytania badawcze i odpowiedź na nie wymaga pozyskania empirii, na bazie której powstanie nowa wiedza. Wiemy z grubsza, jakie są wektory zmian, na podstawie których można cokolwiek przewidywać, ale nie wiemy, jaka będzie ich wypadkowa, jaki będzie kształt zmian i jak je wartościować. Zmienność i przyspieszenie to dwa megatrendy wynikające z technologizacji życia. Koncentruję się tu na dość arbitralnie wybranych (siedmiu) zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem technologii cyfrowych w społeczeństwie.

  1. Instytut Nauk Społecznych, Uniwersytet SWPS, Warszawa, Polska

    ORCID: 0000-0002-1772-8861

    E-mail: kkrzysz1@swps.edu.pl