Dostęp otwarty

CZEGO MOŻEMY SIĘ NAUCZYĆ Z HISTORII CYWILIZACJI MAJÓW?

Alfred SKORUPKA1

Doświadczenia historyczne i wyzwania przyszłości

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 2 (109) 2021 Data publikacji: 20 lutego 2022r.

Artykuł Nr 20220220204835624

Słowa kluczowe: Majowie, cywilizacja Majów, filozofia cywilizacji, wojny, ekologia

Streszczenie Artykuł omawia historię cywilizacji Majów. Autor twierdzi, że dwie przyczyny upadku cywilizacji Majów: wojny między miastami- państwami oraz klęski ekologiczne są także niebezpieczeństwem dla współczesnych cywilizacji.

  1. Katedra Inżynierii Produkcji, Wydział Inżynierii Materiałowej Politechnika Śląska, Katowice, Polska

    ORCID: 0000-0002-0360-6564

    E-mail: alfred.skorupka@polsl.pl