Dostęp otwarty

BREGMAN, R. (2020) HOMO SAPIENS. LUDZIE SĄ LEPSI NIŻ MYŚLISZ. POZNAŃ: WYDAWNICTWO DOLNOŚLĄSKIE (ISBN 978-83-271-6043-0)

Krzysztof MUDYŃ1

Recenzje

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1 (108) 2021 Data publikacji: 19 lutego 2022r.

Artykuł Nr 20220219114906960

  1. Akademią Ignatianum, Kraków, Polska

    ORCID: 0000-0001-6177-7241

    E-mail: km.krzysztof.mudyn@gmail.com