Dostęp otwarty

CZYNNIKI ZDROWOTNE I PSYCHOSPOŁECZNE WARUNKUJĄCE BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Łukasz WRÓBEL1, Krzysztof JUREK2

Bezpieczeństwo zdrowotne – przykłady transformacyjnych usprawnień

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1 (108) 2021 Data publikacji: 19 lutego 2022r.

Artykuł Nr 20220219113908285

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo w ruchu drogowym, wypadek drogowy, czynniki zdrowotne, czynniki psychospołeczne

Streszczenie Czynniki warunkujące bezpieczeństwo ruchu drogowego można podzielić na osobowe i pozaosobowe. W przypadku tych pierwszych bierze się pod uwagę kondycję psychofizyczną użytkowników ruchu drogowego oraz uwarunkowania społeczne niebezpiecznych zachowań. Niniejszy artykuł jest głosem w dyskusji nad poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Autorzy zakładają, że działania eliminujące niebezpieczeństwo w ruchu drogowym powinny być skupione m.in. na niedopuszczeniu do ruchu kierujących, co do których występują podejrzenia, że ich aktualna sprawność psychospołeczna i somatyczna nie zapewniają bezpiecznego użytkowania pojazdu i mogą być zagrożeniem dla innych uczestników ruchu drogowego.

  1. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie; Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Polska

    E-mail: lukaszwrobel.ilza@gmail.com

  2. Katedra Socjologii Kultury, Religii i Migracji w Instytucie Nauk Socjologicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin, Polska

    ORCID: 0000-0003-2641-0510

    E-mail: kjurek@interia.eu