Dostęp otwarty

WSPÓLNOTY SPOŁECZNE W DZIELNICACH MIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE WARSZAWSKIEGO URSUSA I GDAŃSKIEGO MŁODEGO MIASTA

Barbara GŁYDA1

Zbiorowości ludzkie – stare i nowe strukturacje

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1 (108) 2021 Data publikacji: 18 lutego 2022r.

Artykuł Nr 20220218163558606

Słowa kluczowe: miasto, wspólnota, demokracja, aktywizacja, sztuka

Streszczenie W tekście poruszony jest problem tworzenia wspólnot społecznych w dzielnicach miejskich na dwóch wybranych przykładach: warszawskiego Ursusa i gdańskiego Młodego Miasta. Działania prowadzone przez artystów w tych dzielnicach miały na celu tworzenie/odtwarzanie tożsamości miejsca oraz mieszkańców. Jednocześnie odnowienie więzi społecznych i sąsiedzkich miało poprawić jakość życia w środowisku lokalnym, a także przyczynić się do zmiany myślenia mieszkańców i współdecydowania o miejscu, w którym mieszkają.

  1. Instytut Nauk o Kulturze, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, Polska

    ORCID: 0000-0002-4966-604

    E-mail: barbara.glyda@us.edu.pl