Dostęp otwarty

TECHNOLOGIE CYFROWE: NOWE SPOŁECZEŃSTWO CZY KONIEC SPOŁECZEŃSTWA?

Kazimierz KRZYSZTOFEK1

Zbiorowości ludzkie – stare i nowe strukturacje

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1 (108) 2021 Data publikacji: 18 lutego 2022r.

Artykuł Nr 20220218162442884

Słowa kluczowe: postspołeczeństwo, społeczne subświaty, zmiana społeczna, digitalizacja

Streszczenie Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytania, jaka z najnowszej myśli wyłania się morfologia dzisiejszych społeczeństw, czyli jaki obraz społeczeństwa wynika z opracowań, raportów, badań poświęconych technologiom? na ile jest on wyczerpujący? czego nie wiemy, czy są zjawiska w ogóle niedostrzegane, których nie jesteśmy w stanie nazwać, ponieważ nawet nie wiemy o ich istnieniu. Co się takiego stało, że fundamentalna kategoria, jaką jest „społeczeństwo” traci dla niektórych badaczy rację bytu (Allain Touraine) i opatrywana jest prefiksem post jak wiele innych? W miarę nasycania relacji społecznych technologiami pojawiały się zamienniki – „społeczeństwo” jest wypierane przez nowe pojęcia i kategorie: „inteligentne tłumy” (smart mobs, Howard Rheingold), „rzesza” (Multitude, Michael Hardt, Antonio Negri), „nowe plemiona” (Michel Maffesoli), „mikroświaty społeczne”, „bańki” (Eli Pariser), maszyny społeczne (N.R. Shadbolt). Nie brak jednak opinii, których autorzy skłaniają się ku temu, by słowo „społeczeństwo” było nadal centralną kategorią pojęciową.

  1. Instytut Nauk Społecznych, Uniwersytet SWPS, Warszawa, Polska

    E-mail: 0000-0002-1772-8861