Dostęp otwarty

ROZWAŻANIA O FILOZOFII CYWILIZACJI ALBERTA SCHWEITZERA

Alfred SKORUPKA1

Transformacje cywilizacyjne – Od teorii do praktyki politycznej

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1 (108) 2021 Data publikacji: 18 lutego 2022r.

Artykuł Nr 20220218161323645

Słowa kluczowe: Albert Schweitzer, filozofia cywilizacji, zachodnia cywilizacja, indyjska cywilizacja

Streszczenie Artykuł prezentuje rozważania o cywilizacji Alberta Schweitzera (1875-1965). Oprócz tego jest tutaj omówiony jego życiorys, filozofia oraz poglądy na temat religii i filozofii indyjskiej. Autor stwierdza, że Schweitzera koncepcja cywilizacji jest raczej „zbyt idealistyczna”, ponieważ zbyt mocno akcentuje etyczne aspekty cywilizacji kosztem aspektów materialnych.

  1. Katedra Inżynierii Produkcji, Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Śląska, Katowice, Polska

    ORCID: 0000-0002-0360-6564

    E-mail: alfred.skorupka@polsl.pl