Dostęp otwarty

PANDEMIA COVID-19 W DOBIE GLOBALIZACJI. ASPEKT SPOŁECZNO-KULTUROWY

Violetta KRAWCZYK-WASILEWSKA1

Wyzwania informacyjno-kulturowe

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1-2 (104-105) 2020 Data publikacji: 16 lutego 2022r.

Artykuł Nr 20220216162744159

Słowa kluczowe: COVID-19, pandemia, infodemia, plaga, koronawirus

Streszczenie Celem artykułu jest włączenie się badacza kultury do dyskusji nad problematyką pandemii. W części wstępnej choroba COVID-19 przedstawiona jest jako zjawisko biologiczne, ekologiczne i epidemiologiczne, wymagające także oglądu społecznego i kulturowego.W części pierwszej zaprezentowano genezę i opis dotychczasowego przebiegu obecnej pandemii. Paragraf następny poświęcono dynamice i formom walki z epidemią.W części trzeciej (pt. Paradygmat kulturowy pandemii) omówiono historyczno-kulturowe pojęcie plagi jako spetryfikowanego i metaforycznego znaczenia epidemii, której towarzyszy uniwersalny schemat reakcji społecznych. Ostatnia część artykułu przedstawia przedstawia COVID-19 jako chorobę globalną w dobie globalizacji.

  1. Instytut Entologii i Antropologii Kulturowej, Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytet Łódzki, Polska

    E-mail: violetta.wasilewska@uni.lodz.pl