Dostęp otwarty

CZY FILOZOFIA AFRYKAŃSKA MOŻE NAS CZEGOŚ NAUCZYĆ

Alfred SKORUPKA1

Wyzwania informacyjno-kulturowe

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1-2 (104-105) 2020 Data publikacji: 16 lutego 2022r.

Artykuł Nr 20220216162249216

Słowa kluczowe: filozofia afrykańska, afrykańska etyka

Streszczenie Jako przedstawiciele cywilizacji zachodniej, której dwa płuca stanowią: Europa i Ameryka – na ogół z dumą i satysfakcją oceniamy swoją pozycję w świecie, lecz także, w ostatnich latach, z obawą spoglądamy na Chiny, które wyrastają na pierwszą gospodarkę świata i mogą poważnie podważyć pozycję Zachodu w życiu politycznym i gospodarczym. Przy takim postrzeganiu rzeczywistości, raczej niewiele uwagi poświęcamy Afryce; mamy na jej temat różne stereotypy i na ogół nikt z nas na Czarnym Lądzie nie spodziewa się znaleźć jakiś wzorców czy inspiracji. Tymczasem, mówi się w niektórych kręgach o filozofii afrykańskiej, lecz czym ona jest – mało osób potrafi sprecyzować. Dlatego ta praca służy popularyzacji filozofii afrykańskiej. Nawet jeśli bowiem Zachód jest odpowiedzialny za postęp w świecie, tym niemniej, czasem możemy się czegoś nauczyć od cywilizacji słabiej od nas zaawansowanych technicznie i posiadających znacznie uboższą literaturę naukową, a w szczególności – filozoficzną.

  1. Katedra Inżynierii Produkcji, Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Śląska, Katowice, Polska

    E-mail: alfred.skorupka@polsl.pl