Dostęp otwarty

POMARAŃCZOWA ALTERNATYWA JAKO FORMA NADREALIZMU À LA POLONAISE NA TLE PEDAGOGIKI TWÓRCZOŚCI – WYBRANE KONTEKSTY

Marta CYWIŃSKA1

Wyzwania informacyjno-kulturowe

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1-2 (104-105) 2020 Data publikacji: 16 lutego 2022r.

Artykuł Nr 20220216161515470

Słowa kluczowe: Pomarańczowa Alternatywa, awangarda, twórczość, edukacja

Streszczenie Niniejszy tekst jest próbą odpowiedzi na pytanie W jaki sposób należy analizować twórczość oraz zrozumieć mechanizmy nią rządzące szczególnie w okresie transformacji. Pojęcia „tworzyć” i „twórczość” pochodzą od łacińskiego „creatus” i „creare”? Model edukacji zawierający konteksty twórcze pozwala wskazać na dwa istotne jego wymiary. Po pierwsze – tu podaję za Jolantą Uszyńską-Jarmoc, jest to edukacja o twórczości, zaś po drugie, ma to być edukacja do twórczości. Wynikają one z potrzeby uczenia się przez całe życie, wszak szkoła nie jest w stanie „wyposażyć” człowieka w gotowy repertuar zachowań koniecznych, a wszelkie działania twórcze – w tym o znaczeniu symbolicznym i wpisujące się w specyfikę okresu transformacji nabierają szczególnego wymiaru. Politycznie zaangażowana sztuka Pomarańczowej Alternatywy (PA), była wyrazem sprzeciwu wobec władzy komunistycznej w Polsce w latach 80., odegrała istotną rolę - kontestacyjną w monotonnej, przewidywalnej rzeczywistości. Niektórzy badacze twierdzą, iż pomysł krasnoludków został zaczerpnięty z holenderskich provosów w duchu dadaistycznego anarchizmu i Partii Krasnoludków. Z tą teorią nie zgadza się jednak wielu dawnych sympatyków oraz uczestników Pomarańczowej Alternatywy - w tym niżej podpisana. Akcje Pomarańczowej Alternatywy stały się orężem młodego pokolenia, dając możliwość demonstrowania – w zgodzie z młodzieńczym temperamentem – określonej politycznie postawy, a zarazem sprzeciwu wobec otaczających realiów z uwzględnieniem zainteresowań i działań twórczych

  1. Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, Polska

    E-mail: marta.Cywinska@gmail.com