Dostęp otwarty

WSPÓŁTWORZENIE PRODUKTÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓŁCZESNEGO ODBIORCĘ

Aleksandra RZEWUSKA1, Łukasz WOLSKI2, 3

Wyzwania informacyjno-kulturowe

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1-2 (104-105) 2020 Data publikacji: 16 lutego 2022r.

Artykuł Nr 20220216155819605

Słowa kluczowe: prosumpcja, prosument, user-centered design, human-centered design, projektowanie

Streszczenie Artykuł w bezpośredni sposób dotyczy stale zwiększającej się roli konsumenta na rynku dóbr i usług. Autorzy opisują związane z tym tendencje, które zintensyfikowały się w ostatnich latach. Pierwszym z podejmowanych pojęć jest prosumpcja, która wskazuje na ukształtowanie się nowego typu konsumenta, który łączy w sobie cechy zarówno odbiorcy, jak i twórcy określonych dóbr. Prosumenci już na etapie projektowania mają duży wpływ na finalny wygląd i charakter produktu. Bezpośrednio z tym zjawiskiem związany jest nowy termin: human-centered design, czy też user-centered design. Autorzy ponadto opisują zachowania prosumpcyjne w praktyce.

  1. Instytut Nauk Socjologicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Polska

    E-mail: ola.a.rzewuska@gmail.com

  2. Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

  3. ORCID: 

    E-mail: