Dostęp otwarty

ROLA SIECIOWYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W PROCESIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ I ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W UE

Elena V. KUCHERYAVAYA1

Wyzwania informacyjno-kulturowe

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1-2 (104-105) 2020 Data publikacji: 15 lutego 2022r.

Artykuł Nr 20220215210455365

Słowa kluczowe: organizacje pozarządowe, NGOs, społeczeństwo obywatelskie, integracja europejska

Streszczenie Tekst prezentuje wybrane wyniki badań, zrealizowanych przez autorkę na Uniwersytecie Warszawskim w latach 2016-2017. Przedstawione analizy naukowe dotyczą funkcjonowania struktur demokratycznych w procesie integracji europejskiej, gdzie organizacje pozarządowe (NGOs) odgrywają bardzo istotną rolę. Punktem wyjścia do badań stało się założenie, że współczesna demokracja nie może dobrze funkcjonować bez obywatelskiej partycypacji i aktywnego zaangażowania organizacji pozarządowych, zwłaszcza tych dużych, sieciowych, międzynarodowych. Analizie poddano m.in. dokonania sieciowych organizacji pozarządowych, dzięki czemu ich pozycja w Europie stała się znacząca. Omówiono też wartość dodaną, jaką wnoszą te organizacje w rozwój społeczeństwa obywatelskiego i w proces integracji europejskiej.

  1. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Polska

    E-mail: elenamulti@yahoo.com