Dostęp otwarty

POWŁOKA, CIAŁO I KOD JAKO PRZEDMIOT HACKINGU. NOWE OBLICZA WYOBRAŹNI I KREATYWNOŚCI W DOBIE UBICOMP

Anna MAJ1

Wyzwania informacyjno-kulturowe

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1-2 (104-105) 2020 Data publikacji: 15 lutego 2022r.

Artykuł Nr 20220215205909657

Słowa kluczowe: strategie artystyczne, hakowanie, haktywizm, ubicomp, cybersztuka, technologie ubieralne, sousveillance, hakowanie ciała, biologiczny surveillance, bio-ślady, ekstrakcja danych

Streszczenie Artykuł przybliża wybrane współczesne artystyczne strategie oporu, oparte o hacking i haktywizm, których przedmiotem jest powłoka, ciało i kod. Autorka wyróżnia tu strategie: 1) hakowanie technologii ubieralnych (wearable technologies) i sousveillance, 2) hakowanie ciał i biologiczny surveillance oraz 3) żartobliwe przepracowanie ubicomp. Wybrane przykłady z zakresu cybersztuki ujawniają złożoność procesu twórczego i nowe oblicza kreatywności, w której podstawowym środkiem twórczym stają się narzędzia informatyczne i znajomość programowania.

  1. Zakład Komunikacji Kulturowej Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Polska

    E-mail: anna.maj@us.edu.pl