Dostęp otwarty

SZUM INORMACYJNY I JEGO ROLA W KSZTAŁTOWANIU WARUNKÓW MEDIALNYCH I KULTUROWYCH

Barbara KONOPKA1

Wyzwania informacyjno-kulturowe

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1-2 (104-105) 2020 Data publikacji: 15 lutego 2022r.

Artykuł Nr 20220215205228773

Słowa kluczowe: szum i mgła informacyjna, zanieczyszczona antropoinfosfera, alternatywne fakty, monopolizacja platform internetowych, dyskryminacja informacyjna, wojny informacyjne, informacyjne narzędzia kontroli, komercjalizacja wyszukiwarek, prywatność w sieci

Streszczenie Celem artykułu jest analiza zjawiska szumu informacyjnego oraz rozważania na temat jego powiązań ze zjawiskami komercjalizacji, globalizacji oraz rosnącej agresywności treści internetowych wobec użytkowników. Czy szum internetowy jest przypadkowym efektem czy zaprojektowanym środowiskiem? W jaki sposób sprzyja on dezinformacji, prowadzeniu wojen informacyjnych, tworzeniu podziałów na grupy „uprzywilejowane” i „dyskryminowane” informacyjnie? Jakie są powiązania zjawiska szumu informacyjnego z zagadnieniami monopolizacji obszarów internetowych, czy gromadzenia i przetwarzania wrażliwych danych o Internautach?

  1. Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Polska

    E-mail: bkonopka@op.pl