Dostęp otwarty

SZTUCZNA INTELIGENCJA – OSIĄGNIĘCIA, ZAGROŻENIA, PERSPEKTYWY

Michał KALISZ1

Obszary innowacyjności – dla rozwoju i integracji

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1-2 (104-105) 2020 Data publikacji: 15 lutego 2022r.

Artykuł Nr 20220215204511459

Słowa kluczowe: sztuczna inteligencja, technologia, postęp technologiczny, nowe technologie

Streszczenie Sztuczna inteligencja staje się niezwykle ważna we współczesnym świecie. Dzieje się tak, ze względu na postęp technologiczny determinujący dynamiczny rozwój tej gałęzi wiedzy w wielu obszarach życia ludzkiego. W artykule zaprezentowane zostały niektóre osiągnięcia z dziedziny sztucznej inteligencji, pokazując jej ogromny potencjał. Poruszone zostały także wybrane kwestie, związane z zagrożeniami jakie nieść może rozwój SI i wdrażanie jej na wielu płaszczyznach życia. Poczyniona została dodatkowo próba przewidzenia niektórych następstw jakie rozwój sztucznej inteligencji nieść może dla ludzkości.

  1. Instytut Nauk Socjologicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Polska

    E-mail: poczta@michalkalisz.pl