Dostęp otwarty

ZARYS PROBLEMATYKI PRAWNEJ ZWIĄZANEJ Z LUDZKIM OSADNICTWEM W PRZESTRZENI KOSMICZNEJ I NA CIAŁACH NIEBIESKIC

Kamil MUZYKA1

Obszary innowacyjności – dla rozwoju i integracji

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1-2 (104-105) 2020 Data publikacji: 15 lutego 2022r.

Artykuł Nr 20220215203648930

Słowa kluczowe: prawo kosmiczne, osadnictwo kosmiczne, kolonizacja kosmosu, górnictwo kosmiczne, stacje kosmiczne

Streszczenie Człowiek zawsze był zwierzęciem migrującym, jak to określa w “Błekitnej Kropce” Carl Sagan, konkludując swoje rozważania co do wędrownej i odkrywczej natury człowieka. Podróże na inne planety, zakładanie tam siedlisk lub kolonii jest ważną częścią naszej współczesnej popkultury i tematem mnóstwa prac akademickich i publikacji popularno naukowych. Jednak należy się poważnie zastanowić jak wygląda obecnie stan prawa kosmicznego i regulacji krajowych dotyczących osadnictwa kosmicznego de lege lata, oraz przeprowadzić rozważania de lege ferenda tam, gdzie corpus iuris spatialis pozostawia miejsce na nowelizacje lub tworzenie nowych regulacji prawnych, dotyczących osadnictwa kosmicznego. Kwestiami omówionymi będą udzielanie zgody, jurysdykcja nad osadą oraz kwestie adaptacji środowiska wokół osady.

  1. Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Polska

    E-mail: muzyka.prawo@gmail.com