Dostęp otwarty

SPOŁECZNE FUNKCJE SAMOCHODU W SOCJOLOGII ŻYCIA CODZIENNEGO

Arkadiusz D. LEŚNIAK-MOCZUK1

Technika – zastosowania i ewaluacje

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1-2 (104-105) 2020 Data publikacji: 14 lutego 2022r.

Artykuł Nr 20220214165056436

Słowa kluczowe: życie codzienne, samochody, motoryzacja

Streszczenie W świecie społecznym motoryzacji posiadany samochód jest dla właścicieli zasobem symbolicznym, symbolem identyfikacji i kryterium przynależności. Społeczny świat samochodu ulegając ciągłej ewolucji wraz z postępem cywilizacyjnym przechodził przez etapy „życia w drodze”, „życia w samochodzie” i „życia w inteligentnym samochodzie”. Celem artykułu jest ukazanie świata społecznego samochodów, reprodukujących społeczno-techniczny porządek w niezliczonych kontekstach życia codziennego ponowoczesnego społeczeństwa.

  1. Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa, Polska

    E-mail: ad.lesniak@gmail.com