Dostęp otwarty

CZY eSPORT TO SPORT? – UJĘCIE DEFINICYJNE

Mateusz ROGALEWICZ1

Technika – zastosowania i ewaluacje

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1-2 (104-105) 2020 Data publikacji: 14 lutego 2022r.

Artykuł Nr 20220214164627831

Słowa kluczowe: esport, sport elektroniczny, sport, definicje sportu, Igrzyska Olimpijskie, ustawa o sporcie, pro-gaming, gry komputerowe, gry wideo

Streszczenie Na przestrzeni 2017-2018 r. Międzynarodowy Komitet Olimpijski wielokrotnie dyskutował o wcieleniu esportu do programu Igrzysk Olimpijskich. Ostatecznie miał on swój debiut podczas Igrzysk Azjatyckich 2018, choć jedynie jako dyscyplina pokazowa. Nie może zatem dziwić, że esport, jako sport elektroniczny, jest często porównywany do sportu tradycyjnego. Opiera się on bowiem na wielu analogicznych zasadach i mechanizmach. Czy jednak można postawić znak równości pomiędzy sportem, a esportem? Na sportowość danej aktywności składa się wiele czynników, jednakże aby rozpocząć pewną szerszą dyskusję w pracy tej autor skupia się wyłącznie na definicyjnych cechach, którymi charakteryzowany jest sport. Celem artykułu jest, aby w sposób rzetelny i obiektywny spojrzeć na esport i odpowiedzieć na pytanie czy zgodnie z powszechnie przyjętymi definicjami może być on nazwany sportem. Przy tej okazji autor ma nadzieję pobudzić debatę i naukowe rozważania dotyczące tego zjawiska, jego dalszego rozwoju i miejsca w świecie tradycyjnego sportu.

  1. Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego, Polska

    E-mail: mateusz.rogalewicz@uni.opole.p